Беркман, Л. Н.

 • № 2 (2014) - Статті
  Розрахунок часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з комутацією пакетів
  Анотація  PDF
 • № 4 (2014) - Статті
  Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж
  Анотація  PDF
 • № 4 (2014) - Статті
  Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем
  Анотація  PDF
 • № 2 (2015) - Статті
  Алгоритми оптимального прийому складених сигналів у багатопроменевих каналах зв'язку
  Анотація  PDF
 • № 3 (2016) - Статті
  Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад
  Анотація  PDF
 • № 1 (2017) - Статті
  Фазорізницева модуляція високих порядків для забезпечення визначеної завадозахищеності каналів передавання інформації мобільних мереж 5-го покоління
  Анотація  PDF
 • № 3 (2017) - Статті
  Маніпуляційне кодування сигнальних N-вимірних багатопозиційних сузір'їв на основі оптимальних за завадостійкістю регулярних структур
  Анотація  PDF