№ 3 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Математическое моделирование надёжности инфокоммуникационных сетей PDF
В. В. Поповский, В. С. Волотка
Создание модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда для телекоммуникационных систем с кодовым разделением каналов PDF
А. И. Семенко, Н. И. Бокла
Проектування служб архівування та відновлення PDF
О. В. Копійка
Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів PDF
О. Ю. Ільїн, І. І. Борисенко, С. В. Нікіфоров
Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем PDF
В. Л. Шевченко
Probability gain of external signals PDF
G. N. Rozorynov
Математическая модель описания стационарного поля скорости звука локального района моря PDF
Е. В. Азаренко, М. М. Дивизинюк, С. А. Чернявская
Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах PDF
О. В. Залужний, Т. Г. Гурський, О. В. Борисов, А. М. Мацаєнко
Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж PDF
Я. І. Торошанко, А. О. Булаковська, М. C. Височіненко, В. С. Шматко
Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж PDF
В. Є. Бондаренко
Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах PDF
К. В. Герасименко
Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу до обробки сигналів PDF
В. Є. Лукін
Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього PDF
Є. В. Орлов
Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності PDF
Р. О. Долінський
Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід PDF
І. В. Голь
Стабилизированный генератор миллиметрового диапазона с удвоенной выходной мощностью PDF
И. О. Зенив