№ 3 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Математичне моделювання надійності інфокомунікаційних мереж PDF
В. В. Поповський, В. С. Волотка
Створення модифікованих псевдовипадкових послідовностей Голда для телекомунікаційних систем з кодовим розподілом каналів PDF
А. І. Семенко, Н. І. Бокла
Проектування служб архівування та відновлення PDF
О. В. Копійка
Модель Центру управління перевезень радіоактивних матеріалів PDF
О. Ю. Ільїн, І. І. Борисенко, С. В. Нікіфоров
Якісна схожість згорток в математичних моделях процесів розвитку складних систем PDF
В. Л. Шевченко
Посилення за імовірністю зовнішніх сигналів. PDF
Г. М. Розорінов
Математична модель опису стаціонарного поля швидкості звуку локального району моря PDF
О. В. Азаренко, М. М. Дівізінюк, С. О. Чернявська
Аналіз варіантів використання односторонніх радіоліній в сучасних телекомунікаційних системах PDF
О. В. Залужний, Т. Г. Гурський, О. В. Борисов, А. М. Мацаєнко
Задачі моніторингу та аналізу параметрів телекомунікаційних мереж PDF
Я. І. Торошанко, А. О. Булаковська, М. C. Височіненко, В. С. Шматко
Концепція семантичних структур для моделювання і аналізу живучості комп’ютерних мереж PDF
В. Є. Бондаренко
Вдосконалений BFGS-алгоритм придушення завад в сучасних навігаційних супутникових системах PDF
К. В. Герасименко
Аналіз використання технології штучних нейронних мереж в якості нового підходу до обробки сигналів PDF
В. Є. Лукін
Високорівневий інтелект мережі та особливості побудови мереж майбутнього PDF
Є. В. Орлов
Формування вибіркових масивів даних і алгоритми їх ранжування для багатопозиційних сигналів з фазорізницевою модуляцією високої кратності PDF
Р. О. Долінський
Бізнес-стійкість підприємства: бізнес-цільовий процесно-орієнтований підхід PDF
І. В. Голь
Стабілізований генератор міліметрового діапазону з подвоєною вихідною потужністю PDF
І. О. Зенів