№ 1 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

An effective structure of the dynamic monitoring system of telecommunication network objects using mobile measuring devices in real-time PDF
V. B. Tolubko, L. O. Komarova, O. O. Ilin
Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах PDF
Ю. В. Кравченко, С. В. Нікіфоров
Проектирование сервисов инфраструктуры приложений в дата-центрах PDF
О. В. Копейка
Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот PDF
О. О. Манько
Структурная схема настраиваемого мультипроцессора PDF
Е. А. Титенко, Т. А. Мирталибов
Оценка пропускной способности телекоммуникационных систем PDF
А. И. Семенко, С. В. Хомич
Методы увеличения продолжительности функционирования беспроводных сенсорных сетей с избыточным количеством узлов PDF
И. Г. Коваленко
Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО PDF
А. О. Зінченко, В. І. Слюсар
Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів PDF
С. В. Толюпа, В. А. Дружинін, В. С. Наконечний
Измерение параметров сигналов синхронизации в сетях с коммутацией пакетов PDF
Н. В. Федорова
Мережі VPN та проблеми їх захисту PDF
М. М. Браіловський, Т. В. Погребна, О. В. Пташок
Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації PDF
О. В. Труш
Способы формирования квази-двумерной информационной модели светодиодной шкалы PDF
В. П. Ярцев
Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі PDF
О. О. Лещенко
Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління PDF
О. Г. Варфоломеєва, Т. В. Колченко
Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації PDF
В. В. Жебка
Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком PDF
А. П. Полоневич