№ 1 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Ефективна структура системи динамічного моніторингу об’єктів телекомунікаційної мережі з використанням мобільних вимірювальних пристроїв у реальному часі PDF
В. Б. Толубко, Л. О. Комарова, О. О. Ільїн
Визначення проблематики теорії функціональної стійкості щодо застосування в комп'ютерних системах PDF
Ю. В. Кравченко, С. В. Нікіфоров
Проектування сервісів інфраструктури додатків в дата-центрах PDF
О. В. Копійка
Моделювання передавальних характеристик пристроїв захисту вхідних кіл приймачів надвисоких частот PDF
О. О. Манько
Структурна схема настроюваного мультипроцесора PDF
Є. А. Тітенко, Т. А. Мірталібов
Оцінка пропускної здатності телекомунікаційних систем PDF
А. І. Семенко, С. В. Хомич
Методи збільшення тривалості функціонування безпровідних сенсорних мереж з надлишковою кількістю вузлів PDF
І. Г. Коваленко
Удосконалена модель багатопозиційної інтегрованої системи зв’язку та радіолокації на основі мулькористувальницького методу МІМО PDF
А. О. Зінченко, В. І. Слюсар
Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів PDF
С. В. Толюпа, В. А. Дружинін, В. С. Наконечний
Вимірювання параметрів сигналів синхронізації в мережах з комутацією пакетів PDF
Н. В. Федорова
Мережі VPN та проблеми їх захисту PDF
М. М. Браіловський, Т. В. Погребна, О. В. Пташок
Використання технологій IP-телефонії для прихованої передачі інформації PDF
О. В. Труш
Способи формування квазі-двомірної інформаційної моделі світлодіодної шкали PDF
В. П. Ярцев
Дослідження якості функціонування інфокомунікаційної мережі PDF
О. О. Лещенко
Застосування механізмів кореляційного аналізу інформації в системах управління PDF
О. Г. Варфоломеєва, Т. В. Колченко
Використання технологій АТМ та Frame Relay у сучасних системах передачі інформації PDF
В. В. Жебка
Визначники показників якості системи ФАПЧ з диференційним звязком PDF
А. П. Полоневич