№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 
Abstracts and references PDF
 

Статті

Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами PDF
Є. П. Гороховський, Ю. М. Зіненко, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко
Формування та дослідження телекомунікаційної системи з каскадним кодуванням із використанням турбокодів PDF
Ю. М. Бойко
Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA PDF
O. V. Krulikovskyi, S. D. Haliuk, L. F. Politanskyi
Управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії PDF
О. Д. Фесенко, Г. Д. Радзівілов
Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу PDF
М. Б. Кубявка
Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом TCP/IP PDF
О. Г. Варфоломеєва, О. О. Мороз
Методика расчета энергетической дальности обнаружения радиолокационных целей PDF
Е. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами PDF
Л. М. Ляховецький
Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу PDF
В. І. Орєшков
Исследование алгоритма работы поисковой системы PDF
А. П. Бондарчук, В. В. Залива
ЯКР-спектрометр для виртуального проектирования технических средств распознавания вида вещества и защиты объектов от его несанкционованного воздействия PDF
Г. Н. Розоринов, Н. И. Чичикало, Е. Ю. Ларина, В. Ю. Ларин
Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР PDF
А. П. Саміла
Алгоритм функционирования системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией PDF
В. С. Повхлеб
Програмний комплекс для моделювання роботи GRID-системи із підтримкою захищеної обробки даних PDF
О. Ю. Герасименко
Задача розподілу абонентського навантаженя між базовими станціями з підтримкою SDR PDF
М. А. Скулиш, А. А. Заставенко
Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах PDF
Я. І. Торошанко, Б. М. Хобта, П. М. Хобта