№ 3 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, С. В. Козелков, А. С. Дищук
Тензорна модель телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат PDF
М. М. Климаш, М. В. Кайдан, Б. М. Стрихалюк
Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем PDF
Я. І. Торошанко
Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів PDF
О. М. Власов
SEO-тренди для оптимізації веб-ресурсів PDF
С. М. Мороз, В. І. Мельник
Рівні взаємодії та конфліктного управління у захищених інформаційних системах із псевдосервісами PDF
Г. В. Даниліна
Лавинний фотодіод на основі системи метал-окисел-напівпровідник для волоконно-оптичної телекомунікації PDF
Н. О. Андреєва, В. О. Зуєв
Методи вирішення проблеми прихованих та незахищених вузлів в безпроводових Ad Hoc мережах PDF
В. В. Максимов, О. О. Литвин
Оцінка асимптотичної ефективності методу управління станом гетерогенної комп'ютерної мережі PDF
С. Ю. Моденов
Метод управління надійністю комп'ютерної мережі великого масштабу PDF
О. В. Колісник, Д. С. Колісник
Дослідження основних недоліків базових станцій різних поколінь стільникового зв’язку PDF
Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько, Н. В. Дика, В. В. Поліщук
Побудова мета-моделі універсального медичного приладу PDF
О. О. Сітнікова
Індекс професійної компетентності оператора верстата з числовим програмним керуванням PDF
О. І. Лактіонов