№ 3 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Метод синтезу систем з постійними параметрами, інваріантних до адитивних завад PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, С. В. Козелков, А. С. Дищук
Тензорна модель телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координат PDF
М. М. Климаш, М. В. Кайдан, Б. М. Стрихалюк
Визначення оптимальних параметрів сигналів з підвищеною завадостійкістю для когнітивних радіомереж FH-OFDMA PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
Управління надійністю телекомунікаційної мережі на основі аналізу чутливості складних систем PDF
Я. І. Торошанко
Використання ефектів нелінійного двопроменевого заломлення волоконних світловодів PDF
О. М. Власов
SEO-тренды для оптимизации веб-ресурсов PDF
С. Н. Мороз, В. И. Мельник
Уровни взаимодействия и конфликтного управления в защищенных информационных системах с псевдосервисами PDF
Г. В. Данилина
Лавинный фотодиод на основе системы металл-окисел- полупроводник для волоконно-оптической телекоммуникации PDF
Н. А. Андреева, В. А. Зуев
Методи вирішення проблеми прихованих та незахищених вузлів в безпроводових Ad Hoc мережах PDF
В. В. Максимов, О. О. Литвин
Оценка асимптотической эффективности метода управления состоянием гетерогенной компьютерной сети PDF
С. Ю. Модэнов
Метод управления надежностью компьютерной сети большого масштаба PDF
Е. В. Колиснык, Д. С. Колиснык
Дослідження основних недоліків базових станцій різних поколінь стільникового зв’язку PDF
Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько, Н. В. Дика, В. В. Поліщук
Побудова мета-моделі універсального медичного приладу PDF
О. О. Сітнікова
Індекс професійної компетентності оператора верстата з числовим програмним керуванням PDF
О. І. Лактіонов