№ 2 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем PDF
С. В. Козелков, Н. В. Коршун, М. М. Браіловський
Метод визначення нелінійної передаточної функції багатомірних радіоприймальних пристроїв бортових радіолокаційних станцій на основі використання "нелінійних вхідних сигналів" PDF
І. В. Мороз, В. Ф. Заїка, С. В. Козелков
Математична модель розрахунку мобільності децентралізованої безпроводової мережі PDF
В. Г. Сайко, В. О. Бреславський, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
Можливості розширення зони обслуговування та радіочастотного ресурсу в стратосферних системах зв’язку PDF
В. А. Дружинін, Я. А. Кременецька, О. Р. Жукова
Геометрична візуалізація зони затоплення для системи моніторингу і прогнозування паводку PDF
В. В. Вишнівський, О. О. Волчек, Д. О. Костюк, Д. О. Петров
Параметричний синтез LTE EPS мережі з самоподібним трафіком PDF
Д. В. Агеєв, Намір Касім, Алі Аль-Анссарі
Інформаційні технології захисту процесів життєдіяльності людини PDF
К. Ю. Ларіна, В. Ю. Ларін, Г. М. Розорінов, Н. І. Чичикало
Регулювання і формування трафіку і керування перевантаженнями в спеціалізованих комп'ютерних мережах PDF
Чанг Шу
Принцип передавання синхронізації в мережах нового покоління з використанням протоколу PTP (IEEE1588V2) PDF
Н. В. Федорова, Д. О. Дьомін
Підхід до територіального розміщення вишок мобільного зв’язку PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага, А. П. Яковлєва, Я. Є. Горбунов
Аналіз видів складних систем та їх властивостей PDF
А. С. Дищук, С. А. Федюнін, О. С. Стец, М. Г. Твердохліб, М. Аскеров
Синтез багатопозиційного пристрою виявлення джерела акустичного шуму за неповними і зашумленими даними PDF
А. О. Булаковська
Функціональна модель управління проектами зимового утримання автомобільних доріг PDF
Н. Ю. Філь
Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена PDF
Д. С. Савченко
Синтез тестів для программно-керованих об’єктів діагностування PDF
О. В. Бузовський, Т. М. Чебаненко