№ 2 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Математична модель розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на комутуючих пристроях інформаційних систем PDF
С. В. Козелков, Н. В. Коршун, М. М. Браіловський
Метод определения нелинейной передаточной функции многомерных радиоприемных устройств бортовых радиолокационных станций на основе использования "нелинейных входных сигналов" PDF
И. В. Мороз, В. Ф. Заика, С. В. Козелков
Математична модель розрахунку мобільності децентралізованої безпроводової мережі PDF
В. Г. Сайко, В. О. Бреславський, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
Можливості розширення зони обслуговування та радіочастотного ресурсу в стратосферних системах зв’язку PDF
В. А. Дружинін, Я. А. Кременецька, О. Р. Жукова
Геометрична візуалізація зони затоплення для системи моніторингу і прогнозування паводку PDF
В. В. Вишнівський, О. О. Волчек, Д. О. Костюк, Д. О. Петров
Capacity design of LTE EPS network with selfsimilar traffic PDF
D. V. Ageyev, Qasim Nameer, Al-Anssari Ali
Информационные технологии защиты процессов жизнедеятельности человека PDF
Е. Ю. Ларина, В. Ю. Ларин, Г. Н. Розоринов, Н. И. Чичикало
Policing and shaping of data flows and control overload in specialised computer networks PDF
Chang Shu
Принцип передачи синхронизации в сетях нового поколения с использованием протокола PTP (IEEE1588V2) PDF
Н. В. Федорова, Д. А. Демин
Підхід до територіального розміщення вишок мобільного зв’язку PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага, А. П. Яковлєва, Я. Є. Горбунов
Аналіз видів складних систем та їх властивостей PDF
А. С. Дищук, С. А. Федюнін, О. С. Стец, М. Г. Твердохліб, М. Аскеров
Синтез многопозиционного обнаружителя источника акустического шума по неполным и зашумленным данным PDF
А. А. Булаковская
Функціональна модель управління проектами зимового утримання автомобільних доріг PDF
Н. Ю. Філь
Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена PDF
Д. С. Савченко
Синтез тестов для программно-управляемых объектов диагностирования PDF
О. В. Бузовский, Т. М. Чебаненко