№ 1 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Методика оцінки щільності радіовузлів в самоорганізованих мережах PDF
В. Г. Сайко, О. Г. Плющ, В. О. Бреславський, Л. М. Грищенко
Спосіб реалізації інтерферометричного методу визначення параметрів об’єкту локації PDF
І. Р. Пархомей, Н. В. Коршун
Сучасний підхід до інформатизації навчального процесу PDF
В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, О. О. Ільїн
Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором PDF
В. Р. Любчик, Ю. В. Сенчишина, І. В. Троцишин, Г. М. Розорінов
Вплив параметрів ґенерованих оптичним передавачем імпульсів на пропускну здатність волоконно-оптичного лінійного тракту PDF
І.-В. О. Сергієнко, В. Б. Каток
Аналіз методів підвищення продуктивності телекомунікаційних мереж хмарних сервісних систем PDF
І. В. Демидов, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф
Задача побудови замкнутих систем та її реалізація для синтезу живучих кільцевих транспортних телекомунікаційних мереж PDF
В. Є. Бондаренко
Розробка методики побудови мережевої системи супутникової екологічної телекомунікаційної системи дистанційного моніторингу Землі PDF
Є. В. Гаврилко
Вероятностно-временной подход к оценке воздействия мешающего сигнала на радиостанцию PDF
С. С. Родионов
Потоки відмов відновлювальних систем PDF
С. А. Федюнін
Технологія кодування сучасних штрих-кодів PDF
О. М. Скубак, О. А. Мокринцев
Аналіз функціонування складного об'єкту системи управління в телекомунікаціях PDF
А. С. Дищук
Использование кодового разделения каналов на основе модифицированных псевдослучайных последовательностей Голда при построении линии радиорелейной связи PDF
Н. И. Бокла, А. А. Шокотько
Методика синтезу розгалуженої інформаційної мережі із заданими структурними характеристиками PDF
І. П. Саланда
Впровадження фазорізницевої модуляції високих порядків в мережі мобільного зв’язку LTE PDF
О. С. Панкратова
Реалізація методики проектування цифрових пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах PDF
Ю. Л. Дещинський, Б. А. Бохонко, В. Ю. Горбатюк
Метод оценки эксплуатационных затрат телекоммуникационных систем с учетом показателей надежности PDF
И. Е. Терентьева