№ 4 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Розробка та аналіз лінійної моделі розподілу пропускної здатності низхідного каналу за першим типом в мережі LTE PDF
О. В. Лемешко, А.М. Х. Аль-Дулаймi
Застосування безпроводової сенсорної самоорганізованої мережі для моніторингу та управління у кризових ситуаціях PDF
Л. О. Комарова
Залежність флуктуації фази синхроімпульсів від параметрів пристрою синхронізації меж елементарних сигналів PDF
І. П. Лісовий, В. М. Колчар
Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації PDF
Я. І. Торошанко, Л. І. Танцюра, Л. О. Харлай, К. В. Хмара
Дослідження алгоритму боротьби з перевантаженнями TCP VENO PDF
В. В. Максимов, С. О. Чмихун
Порівняльний аналіз ефективності алгоритмів фільтрації сигналів, побудованих на основі операцій L-групи, в умовах негаусовості завад (шумів) PDF
А. О. Попов
Розвиток широкосмугових систем безпроводового доступу нового покоління: техніко-економічний аналіз PDF
В. Г. Сайко, О. Г. Плющ, В. О. Бреславський, Д. О. Лисенко
Проблеми та перспективи впровадження OpenFlow PDF
А. П. Бондарчук, В. Д. Солодкий, Н. О. Зайчук, А. С. Срочинська
Частотні характеристики лавинного кремнієвого фотодіода з бар’єром Шоттки PDF
Н. О. Андреєва, О. І. Зінгаєва, В. О. Зуєв, В. М. Муравйов
Застосування теорії конфліктів для дослідження моделі розвитку мережі SDN PDF
Є. В. Орлов
Адаптивний принцип захисту радіоелектронних засобів від ненавмисних завад PDF
С. С. Родіонов, О. М. Кондаков
Вплив конфігурації помножувально-підсилюючих схем на основі мікрогенераторів міліметрового діапазону на можливість отримання терагерцового випромінювання PDF
Я. А. Кременецька
Синтез інформаційно-телеметричних комплексів цифрового радіобачення PDF
І. Р. Пархомей
Дослідження впливу тиску газів на добротність резонатора твердотільного хвильового гіроскопа PDF
Т. Г. Бондаренко, І. О. Зенів
Синтез структури моделі контрольованого об'єкта системи управління інфокомунікаційними мережами PDF
О. А. Кільменінов