№ 3 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Архітектури платформ мережевих ресурсів і послуг PDF
О. В. Копійка
Організація комплексного моніторингу ситуативного інформаційно- комунікаційного кластеру у кризовій ситуації PDF
Л. О. Комарова
Про нормування навантаження на канали IP мережі PDF
С. І. Тарбаєв, А. О. Макаренко
Побудова областей керованих станів динамічного об’єкта PDF
В. В. Семко, В. І. Чепіженко
Аналіз часу збіжності протоколів маршрутизації OSPFv2 і OSPFv3 PDF
В. В. Максимов, Д. О. Кравченко, О. О. Литвин
Измерение чувствительности прибора для оценки добротности кварцевого резонатора твердотельного волнового гироскопа PDF
Т. Г. Бондаренко, И. А. Зенив
Анализ влияния состояния интерфейса на динамику загруженности очереди на маршрутизаторе телекоммуникационной сети PDF
А. С. Еременко, Т. Н. Лебеденко, Е. В. Старкова
Идентификация семейств кольцевых кодов PDF
А. В. Дикарев
Моделювання оптимального місця розташування зони роздрібної торгівлі засобами ARCGIS PDF
Л. М. Олещенко
Маршрутизація на основі нечіткої логіки за протоколом RIP PDF
І. П. Лісовий, А. Р. Врублевський, Г. В. Пилипенко
Визначення коефіцієнтів важливості для експертного оцінювання стеганографічних методів PDF
О. О. Вовк
Методика структурного синтезу моделі контрольованого об’єкту за допомогою декомпозиції моделі PDF
Є. В. Орлов
Основные решения по передаче голоса в LTE PDF
А. Ю. Бышовец
Моделі конвергенції гетерогенних мереж мобільного зв’язку 5-го покоління на основі технології D2D PDF
Т. А. Максимюк, О. М. Яремко, М. В. Піцик