№ 1 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 
ABSTRACTS PDF
 

Статті

Формування комунікаційної інфраструктури PDF
Ю. П. Ковальчук, О. В. Копійка, О. О. Ройко, В. Б. Толубко
Математична модель представлення знань у системі екологічного моніторингу PDF
Ю. В. Кравченко, А. О. Поліщук
Оцінка достовірності діагностики відмови в каналах зв'язку телекомунікаційної мережі PDF
С. С. Родіонов
Моделювання та тестування системи управління гетерогенної мережі доступу PDF
Б. М. Стрихалюк, М. І. Бешлей, Г. В. Холявка, М. В. Брич
Корпоративна інформаційна система оператора телекомунікацій як основа ефективної організації управління PDF
Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеєва
Діагностична модель р-n (n-р) переходу для методу власного випромінювання PDF
В. В. Кузавков, Г. І. Гайдур, С. О. Сєрих
Метод апроксимації кривих розподілу кодових комбінацій з і-кратними помилками PDF
Б. Ю. Жураковський
Оптимальне резервування комутаційних вузлів телекомунікаційної мережі PDF
Л. О. Комарова
Компенсація завад при просторовій селекції адаптивного захисту системи зв’язку PDF
С. С. Родіонов, А. Н. Кондаков
Використання методу інтегрального усікання варіантів при вирішенні задач конфлікту взаємодії об'єктів в просторі спостереження PDF
В. В. Семко
Імітаційне моделювання об’єкта управління PDF
О. М. Ткаченко, Г. О. Гринкевич, Н. Л. Перепелиця
Управління запитами з переключеннями до станцій безпроводової мережі PDF
М. C. Височиненко
Надійність у мережах з використанням технології SDN PDF
О. С. Савенко
Рефлектометричні методи оцінки стану оптичних волокон на мережах зв’язку PDF
К. О. Ніколов