ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Назва: Телекомунікаційні та інформаційні технології. З 2003 до 2013 року журнал виходив під назвою «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій».
Засновник: Державний університет телекомунікацій.
Рік заснування: 2014.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20746-10546ПР від 30.04.2014 р. (перереєстрація).
Реєстрація у МОН України: Наукове фахове видання України (технічні науки) – наказ МОН України від 13 липня 2015 р.  №747.
Періодичність випуску – 1 раз на квартал.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна.
Телефони: +380 (44) 248 85 97; +380 (44) 249 25 76; +380 (50) 555 51 14
E-mailinfo@dut.edu.uatoroshanko@ukr.net.
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/,  http://journals.dut.edu.ua/ 

Редакційна колегія журналу

Головний редактор: Козелков Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
Заступник головного редактора: Бондарчук Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
Відповідальний секретар: Торошанко Ярослав Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.
Члени редакційної колегії:

 • Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Блаунштейн Натан Олександрович, доктор технічних наук, професор, Ізраїль.
 • Весоловський Кшиштоф, доктор технічних наук, професор, Польща.
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Гостєв Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Жураковський Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Каток Віктор Борисович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Комарова Лариса Олексіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Коршун Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Кузнецов Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор,  Білорусь.
 • Куртєв Іван, доктор технічних наук, професор, Болгарія.
 • Лунтовський Андрій Олегович, доктор технічних наук, професор, Німеччина.
 • Отрох Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Попов Валентин Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Латвія.
 • Поповський Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Смирнов Микола Ісаакович, доктор технічних наук, професор, Росія.
 • Сундучков Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна.


English version:
Name of 
journal – «Telecommunication and Informative Technologies» (Телекомунікаційні та інформаційні технології).
Founder: State University of Telecommunications.
Year of foundation: 2014.
State certificate of registration: КВ № 20746-10546ПР,  30.04.2014.
Special Registration: Scientific professional edition of Ukraine (engineerings sciences), 13.07.2015.
Subject: telecommunications, informative technologies, computing engineering, education.
Periodicity  – 1 issue per a quarter.
Address: Solomyanska Str., 7, Kyiv, 03680, Ukraine.
Telephones: +380 (44) 248 85 97; +380 (44) 249 25 76; +380 (50) 555 51 14
E-mail:  info@dut.edu.uatoroshanko@ukr.net.
Web-site: http://www.dut.edu.ua/http://journals.dut.edu.ua/

 Editorial board of the journal “Telecommunication and Informative Technologies” 
 Information  for  authors of the journal “Telecommunication and Informative Technologies”

№ 4 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Аналіз умов розповсюдження радіохвиль для забезпечення технологій 4G та 5G PDF
С. В. Козелков, Н. В. Коршун
Математична модель мережевої рівноваги для випадку конкурентної боротьби в умовах неповної інформованості PDF
О. В. Барабаш, Г. І. Гайдур, Н. Б. Дахно, Г. В. Шевченко
Особливості архітектурного і функціонально- структурного проектування систем та мереж зовнішнього зберігання і обробки даних PDF
М. П. Трембовецький, В. Ф. Заїка
Модель взаємодії інформаційних систем в умовах конфлікту PDF
А. П. Бондарчук
Аналіз і моделювання різнорідного самоподібного трафіку комп’ютерних мереж PDF
Я. І. Торошанко, Н. М. Якимчук
Принципи інтелектуального управління телекомунікаційними мережами нового покоління PDF
Ю. В. Мельник, В. Ю. Мельник
Підсистеми і модулі системи підтримки прийняття рішень. Алгоритми функціонування PDF
С. В. Зибін
Шляхи підвищення надійності відновлюваних систем мереж майбутнього PDF
С. І. Отрох, В. І. Кравченко, О. І. Голубенко, М. В. Загряжська, В. В. Скрипнік
Синтез мультисервісних мереж з використанням методів теорії ігор PDF
О. М. Ткаченко, А. С. Дищук, О. А. Білий, М. К. Нагнибіда
Практичні аспекти мотивації персоналу телекомунікаційного підприємства PDF
Г. Ф. Колченко, Д. Ю. Поскрипко
Компенсаційні методи захисту від завад у безпроводовій локальній мережі PDF
І. П. Швець
Розробка алгоритму оптимального прийому багатопозиційних сигналів при невідомих апріорних даних PDF
Є. О. Лосєв
Модель комбінованої інформаційної технології обробки даних в супутниковій системі PDF
М. О. Лосєв