ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Назва: Телекомунікаційні та інформаційні технології. З 2003 до 2013 року журнал виходив під назвою «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій».
Засновник: Державний університет телекомунікацій.
Рік заснування: 2014.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20746-10546ПР від 30.04.2014 р. (перереєстрація).
Реєстрація у МОН України: Наукове фахове видання України (технічні науки) – наказ МОН України від 13 липня 2015 р.  №747.
Періодичність випуску – 1 раз на квартал.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна.
Телефони: +380 (44) 248 85 97; +380 (44) 249 25 76; +380 (50) 555 51 14
E-mailinfo@dut.edu.uatoroshanko@ukr.net.
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/,  http://journals.dut.edu.ua/ 

Редакційна колегія журналу

Головний редактор: Козелков Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
Заступник головного редактора: Бондарчук Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
Відповідальний секретар: Торошанко Ярослав Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.
Члени редакційної колегії:

 • Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Блаунштейн Натан Олександрович, доктор технічних наук, професор, Ізраїль.
 • Весоловський Кшиштоф, доктор технічних наук, професор, Польща.
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Гостєв Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Жураковський Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Каток Віктор Борисович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Комарова Лариса Олексіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Коршун Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Кузнецов Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор,  Білорусь.
 • Куртєв Іван, доктор технічних наук, професор, Болгарія.
 • Лунтовський Андрій Олегович, доктор технічних наук, професор, Німеччина.
 • Отрох Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Попов Валентин Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Латвія.
 • Поповський Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Смирнов Микола Ісаакович, доктор технічних наук, професор, Росія.
 • Сундучков Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна.

№ 2 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні PDF
В. Г. Сайко, В. Я. Казіміренко, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко
Метод синтеза функции качества для оптимизации данных о параметрах процесса и продукции при реализации стратегии «качество на этапе разработки» PDF
В. С. Наконечный, А. И. Терещенко
Необхідність використання конвергентних білінгових систем PDF
В. М. Заєць, А. П. Бондарчук, О. В. Cеньков
Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів PDF
С. І. Отрох, В. О. Ярош, В. О. Власенко, Ю. М. Зіненко
Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей PDF
О. В. Круліковський, С. Д. Галюк, Л. Ф. Політанський
Приемник для волоконно-оптических сетей коммуникаций с высокой фоточувствительностью PDF
Н. А. Андреева, В. А. Дружинин, В. А. Зуев
Інтернет – нове світове телекомунікаційне середовище PDF
О. Л. Недашківський
Использование некоторых математических закономерностей при обработке радиолокационной информации в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера PDF
С. В. Лазаренко
Метод компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти PDF
Є. В. Лебідь, Р. О. Бєляков, О. В. Шишацький
Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій PDF
О. В. Шефер
Аналіз методів візуального відстеження об’єктів для використання в системах реального часу PDF
А. А. Бабійчук, О. П. Сирота
Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу PDF
В. О. Кириченко, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран
Модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання в умовах відсутності апріорної інформації про характер BigData PDF
В. М. Ткачов
Сучасні механізми побудови хмарних технологій як пріоритетний напрямок вдосконалення розподілених систем обробки даних PDF
В. А. Лабжинський