Імітаційне моделювання об’єкта управління

  • Ткаченко, О. М.
  • Гринкевич, Г. О.
  • Перепелиця, Н. Л.

Анотація

Охарактеризовано проблему моделювання великих організаційно-технічних систем, як деякого класу складних систем. Визначено основні властивості складних систем. Розглянуто приклад імітаційного моделювання деякої мережі. Показано для наведеного прикладу як здійснюється перехід до імітаційної моделі об’єкта управління – дискретної ситуаційної мережі (ДСМ). Описано функціонування ДСМ. Проаналізовано процес імітаційного моделювання мережі з використанням ДСМ.

Ключові слова: система управління, імітаційне моделювання, інформація, вузол комутації, дискретна ситуаційна мережа, виток, сток, вирішувач

Опубліковано
2015-04-06
Номер
Розділ
Статті