Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень

DOI №________________

  • Зибін С. В. (Zybin S. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Стаття присвячена оптимізації ресурсів інформаційної системи за кількісним фактором, яка здійснюється в локальній задачі обчислення раціональних об’ємів інформації. З цією метою сформульована математична постановка локальної задачі з оптимізації ресурсів інформаційної системи за кількісним критерієм. Задача розв’язана шляхом обчислення раціональних об’ємів інформації та внесення їх в опис ресурсів інформаційної системи.

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна система, кількісний критерій, захист інформації, система підтримки прийняття рішень, інформаційний вплив, керуюче рішення.

Список використаної літератури
1. Бідюк О. П. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень / О. П. Бідюк, О. П. Гожий, Л. О. Коршевнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 380 с.
2. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных странах / О. И. Ларичев. – Москва: Логос, 2002. – 392 с.
3. Саати Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети / Т. Л. Саати. – Москва: ЛКИ, 2008. – 360 с.
4. Кудинов В. А. Оптимизация структуры информационной сети / В. А. Кудинов, Л. Т. Пархуц, В. А. Хорошко // Захист інформації. – 2004. ‒ № 3. – С.44-49.
5. Кудинов В. А. Методика синтеза оптимальной топологической структуры / В. А. Кудинов, Д. В. Плус, В. А. Хорошко, Д. В. Чирков // Захист інформації. – 2005. ‒ № 1. – С. 12-21.
6. Берж К. Теория графов и её применение / К. Берж. ‒ Москва: Издательство иностранной литературы, 1962. – 320 с.
7. Newman D.J. A problem in graph theory / D. J. Newman // Amer. Math. Monthly 65 (1958), p. 55. 611. MR0099042 (20 #5487).
8. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу // НД ТЗІ 2.5-004-99.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті