Розробка методу автоматизації виявлення суперечливої інформації на основі аналізу даних сторінок сайту

DOI №________________

  • Аронов А. О. (Aronov A. O.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Запропонований метод базується на порівнянні змісту сторінок сайту, заданих адміністратором. В якості апарату формалізації обрано представлення процедур у вигляді логічної структури алгоритму Янова, що дозволяє будувати алгоритм зверху донизу, тобто, від загальної стратегії пошуку інформації на сайті до опрацювання окремих блоків. Процес обробки даних включає процедури автоматичного виявлення протиріч і виправлення даних та автоматичного виявлення розбіжностей у змісті сторінок.

Ключові слова: розробка сайтів, представлення процедур, алгоритм Янова, логічна структура, аналіз даних сайту, системний адміністратор сайту, виявлення протиріч.

Список використаної літератури
1. Мински Д. Фреймы для представления знаний / Д. Мински. ‒ Москва: Мир, 1979. ‒ 324 с.
2. Курносов Ю. В. Аналитика: методология, технология и организация информационноаналитической работы / Ю. В. Курносов, П. Ю. Конотопов. ‒ Москва: Русаки, 2004. ‒ 550 с.
3. Юрченко А. И. Разработка автоматизированных информационно-аналитических систем в сфере науки / А. И. Юрченко // Инноватика и экспертиза. – 2011. – Выпуск 2(7). ‒ С. 109-115.
4. Балабін В. В., Замаруєва І. В. Автоматизація когнітивного розпізнавання текстових об’єктів в умовах багатозначності і невизначеності / В. В. Балабін, І. В. Замаруєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка».  2007. ‒ №6. ‒ С. 76-84.
5. Балашов Е. П. Информационные системы. Табличная обработка информации / Е. П. Балашов, В. Н. Негода, Д .В. Пузанков и др. ‒ Ленинград: Энергоатомиздат,1985. ‒ 184 с.
6. Криницкий Н. А. Программирование и алгоритмические языки / Н. А. Криницкий, Г. А. Миронов, Г. Д. Фролов. ‒ Москва: Наука, 1979. ‒ 509 с.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті