Структура інформаційної технології контролю витрат ресурсів

DOI №________________

  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Визначено структуру інформаційної технології контролю витрат ресурсів, яка враховує наявність недосконалої інформації в описі об’єктів та процесів предметної галузі. Запропоновано використовувати засоби та методи обробки недосконалих даних в блоках отримання та обробки даних про поточні характеристики об’єктів та процесів, в блоках користувальницького інтерфейсу та в модулях реалізації бізнес-логіки виробничих процесів.

Ключові слова: інформаційна технологія, інформаційний об'єкт, методи і засоби інформаційної технології, витрата ресурсів, недосконала інформація.

Список використаної літератури
1. Минькович Т. В. Информационные технологии: понятийно-терминологический аспект /Т. В. Минькович //Образовательные технологии и общество. – Казань: ВО «КНИТУ». – 2012. – Т.15. – №2. – С. 371-389.
2. О'Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / Д. О. Лири. – Москва: ООО «Вершина», 2004. – 272 с.
3. Bosc P. An introduction to fuzzy set and possibility theory based approaches to the treatment of uncertainty and imprecision in database management systems. / P. Bosc, H. Prade // Uncertainty management in information systems. Springer, Boston, MA. – 1997. – Р. 285-324.
4. Асаи K. Прикладные нечеткие системы / Асаи К., Ватада Д., Иваи С. и др. – Москва: Мир, 1993. – 368 с.
5. Hudec M. Fuzziness in Information Systems / M. Hudec. – Bratislava: Springer – 2016. – 198 p.
6. Шушура О. М. Функціональне моделювання інформаційної системи управління ресурсами підприємства в умовах невизначеності або недостовірності даних / О. М. Шушура, О. А., Золотухіна // Зв’язок. ‒ 2017. – № 6(130). – С.40-45.
7. Ruspini E. Imprecision and uncertainty in the entity-relationship model / E. Ruspini // Fuzzy logic in knowledge engineering. – Berlin, Germany: Verlag TUV Rheinland. – 1986. – Р.18-22.
8. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Наказ № 43 від 10.02.1998. Міністерство транспорту України.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті