Розробка моделі фазового автопідстроювання за допомогою кореневого годографа

DOI №________________

  • Руденко Н. В. (Rudenko N. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

У статті ставиться і вирішується задача синтезу корегуючих пристроїв за заданими показниками якості. Досліджуються системи фазового автопідстроювання (ФАП) другого і третього порядків, які найбільш часто зустрічаються на практиці. Розглянуто можливості синтезу та оцінки показників якості систем ФАП, а також побудова кривих перехідного процесу і частотних характеристик без застосування допоміжних графіків, номограм і таблиць.

Ключові слова: фазове автопідстроювання, синтез, кореневий годограф, система фазового автопідстроювання, ФАП, корегуючий пристрій, показник якості.

Список використаної літератури
1. Стеклов В. К. Синтез многоконтурных итерационных систем фазовой автоподстройки в установившихся режимах / В. К. Стеклов, Д. В. Охрущак, В. И. Стасюк // Известия вузов Радиоэлектроника. – 2003. – Т. 46, №8. – С. 21-26.
2. Расчет автоматических систем / под ред. А. В. Фатеева. ‒ Москва: «Высшая школа, 1973. ‒ 336 с.
3. Охтень О. И. Повышение точности систем фазовой автоподстройки с помощью экстраполирующего корректирующего устройства в цепи обратной связи / О. И. Охтень, Д. В. Охрущак, Т. И. Трухан // Зв’язок. ‒ 2001. ‒ №1. ‒ С.62-63.
4. Зайцев Г. Ф. Радиотехнические системы автоматического управления высокой точности / Г. Ф. Зайцев, В. К. Стеклов. – Київ: Техніка, 1988. ‒ 208 с.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті