Моделі керування мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN

DOI №________________

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

В статті визначені моделі керування активними і пасивними мережевими елементами у відповідності до ідеології TMN та вказані їх відмінності. Розглянуті порядки обслуговування елементів в полінговій системі. Досліджені дисципліни обслуговування черги заявок та визначений середній час очікування в кожній з черг. Визначений порядок здійснення керування станами мережевого елемента телекомунікаційної мережі в умовах неповної інформації.

Ключові слова: мережевий елемент, пристрій керування, полінгова система, дисципліна обслуговування.

Список використаної літератури
1. Бычков Е. Д. Администрирование и управление в телекоммуникационных сетях: Ч. 1 / Е. Д. Бычков. – Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2014. –78 с.
2. Мельник Ю. В. Людина-оператор в структурі управління TMN мережі / Ю. В. Мельник, Е. В. Гаврилко // Зв’язок. – 2017. – №6(130). – С. 15-21.
3. Фосс С. Г. Теоремы сравнения и эргодические свойства систем поллинга / С. Г. Фосс, Н. И. Чернова // Проблемы передачи информации. – 1996. – Том 32. – Выпуск 4. – С. 46-72.
4. Вишневский В. М. Системы поллинга: теория и применение в широкополосных беспроводных сетях // В. М. Вишневский, О. В. Семенова. – Москва: Техносфера, 2007. – 312 с.
5. Зайдлер Е. Системы передачи дискретной информации / Е. Зайдлер. – Москва: Связь, 1977. – 512 с.
6.Прокис Дж. Цифровая связь / Дж. Прокис; под ред. Д. Д. Кловского. – Москва: Радио и связь, 2000. – 800 с.
7. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Бернард Скляр. – Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті