Дефазифікація в інформаційних технологіях нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів

DOI №________________

  • Шушура О. М. (Shushura O. M.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Розглянуті питання використання нечіткої логіки для управління складними системами з наявністю зв’язків між їх характеристиками та обмеженнями на керуючі змінні. для чого необхідно розробити реалізацію етапів нечіткого виводу. Проаналізовані існуючі підходи до реалізації дефазифікації в системах нечіткого виводу. Запропоновано новий метод дефазифікації для реалізації нечіткого виводу на основі функцій належності багатьох аргументів у термів лінгвістичних змінних системи управління.

Ключові слова: складна система, нечітке управління, інформаційна технологія, функція належності багатьох змінних, дефазифікація.

Список використаної літератури
1. Шушура О. М. Метод нечеткого управления на основе переменных с многомерными функциями принадлежности / О. М. Шушура, І. О. Тарасова. ‒ Донецьк: Штучний інтелект. ‒ 2010. ‒ № 1. ‒ С. 122-128.
2. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику / С. Д. Штовба – 2001. – URL: http://matlab.exponenta.ru/ fuzzylogic/book1/index.php.
3. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2 / Р. Н. Квєтний., І. В. Богач, О. Р. Бойко, О. Ю. Софина. О.М. Шушура. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 235 c.

Опубліковано
2018-07-16
Номер
Розділ
Статті