Особливості квазікогерентної обробки сигналів у засобах телекомунікацій з частотною маніпуляцією

DOI №________________

  • Бойко Ю. М. (Boiko J. M.) Хмельницький національний університет, Хмельницький
  • Пятін І. С. (Pyatin I. S.) Хмельницький національний університет, Хмельницький

Анотація

Розглянуто принципи аналітичного опису формування сигналів частотної маніпуляції в телекомунікаційних системах. Проведений аналіз впливу кінцевої розрядності обчислень на якість обробки сигналу. Досліджено умови реалізації моделі перетворювача частоти з її пониженням при дискретизації на основі каскадних фільтрів. Експериментально досліджено вимоги до вибору параметрів децимації сигналів при їх обробленні в умовах шумів.

Ключові слова: частотна маніпуляція, інтерполяція, децимація, фільтрація сигналів, телекомунікаційна система.

Список використаної літератури
1. Акимов В. Н. Системы фазовой синхронизации / В. Н. Акимов, Л. Н. Белюстина, В. Н. Белых ; под ред. В. В. Шахгильдяна, Л. Н. Белюстиной. – Москва : Радио и связь, 1982. – 288 с.
2. Витерби Э. Д. Принципы когерентной связи / Э. Д. Витерби. ‒ Москва: «Советское радио», 1970. – 392 с.
3. William C. Lindsey. Synchronization systems in communication and control / William C. Lindsey. ‒ Prentice - Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1972.
4. Бойко Ю. М. Проблеми синтезу пристроїв тактової синхронізації приймачів супутникових телекомунікаційних систем передачі інформації / Ю. М. Бойко, О. І. Єрьоменко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2014. – № 58. – C. 55-66.
5. Donald R. Stephens. Phase-Locked Loops for Wireless Communications / Donald R. Stephens. ‒ Boston, MA, Springer 2002. ‒ P. 229-246.
6. Brandonisio F. Noise-Shaping All-Digital Phase-Locked Loops / F. Brandonisio, M. P. Kennedy. ‒ Switzerland, International Publishing, Springer 2014. ‒ P. 143-152.
7. Шинкарук О. М. Приймання та оброблення сигналів / О. М. Шинкарук, В. І. Правда, Ю. М. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 365 с.
8. Rappaport T. S. Wireless communications : principles and practice / T. S. Rappaport. – New Jersey: Prentice Hall, 1996. – 641 p.
9. Бойко Ю. М. Оптимізація пристроїв синхронізації приймачів захищених телекомунікаційних систем передачі інформації / Ю. М Бойко, О. І. Єрьоменко, В. М. Ткачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Cерія Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування – 2014. ‒ № 6. – С. 144-151.
10. Mohamed Amine Jhaidri. Nonlinear analysis of GMSK carrier phase recovery loop / Mohamed Amine Jhaidri, Christophe Laot, Alain Thomas // Proceedings of the 2016 international symposium on signal, image, video and communications (ISIVC), Tunis, Tunisia. ‒ 2016. ‒ P. 230-235.
11. Бойко Ю. М. Ефективність сигнально-кодової конструкції з частотною маніпуляцією в телекомунікаційному каналі зв'язку / Ю. М. Бойко, О. І. Єрьоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №2. – С. 150-163.
12. Бойко Ю. М. Застосування завадостійких сигнально-кодових конструкцій в телекомунікаційних системах з частотною маніпуляцією / Ю. М. Бойко, О. І. Єрьоменко, А. О. Гайда // Телекомунікаційні та інформаційні технології. : – 2017. – № 3(56). – С. 49-63.
13. Бойко Ю. М. Синтез і аналіз інформаційно-управляючих систем синхронізації засобів телекомунікацій / Ю. М. Бойко // Адаптивні системи автоматичного управління: – 2017. – Вип. 1(30). – C. 8-28.

Опубліковано
2018-07-14
Номер
Розділ
Статті