Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної системи

DOI №________________

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Катков Ю. І. (Katkov Y. I.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Запропонований підхід щодо оцінки ефективності функціонування інтелектуальної системи (ІнтС), яка є складовою інформаційної системи. В основу роботи закладені методологічні основи визначення показника функціональної ефективності організаційної системи. В якості показника ефективності роботи ІнтС запропоновано застосовувати коефіцієнт забезпечення ефективності використання ІнтС з теорії управління запасами.

Ключові слова: інтелектуальна система, якість функціонування, коефіцієнт забезпечення ефективності, інформаційні показники інтелектуальних систем.

Список використаної літератури
1. Хедли Дж. Анализ систем управления запасами / Дж. Хедли, Т. Уайтин. ‒ Москва: Наука, 1969. ‒ 511 с.
2. Васильев Б. В. Надежность и эффективность радиоэлектронных устройств / Б. В. Васильев, Б. А. Козлов, Л. Г. Ткаченко. – Москва: Советское радио, 1964. ‒ 368 с.
3. Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – Москва: Мир, 1970. – 340 с.

Опубліковано
2018-07-14
Номер
Розділ
Статті