Аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем

DOI №________________

  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Лукова-Чуйко Н. В. (Lukova-Chuiko N. V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Мусієнко А. П. (Musiienko A. P.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Ільїн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Проведено аналіз застосування мереж Петрі для підтримки функціональної стійкості інформаційних систем. Показано, що з використанням мереж Петрі можливо створити моделі, які дозволять зберегти функціональну стійкість інформаційної системи під впливом зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, що базуються на описі структури інформаційної системи. Такі моделі дозволяють враховувати як особливості побудови інформаційної системи, так і динаміку процесів зміни її станів.

Ключові слова: функціональна стійкість, інформаційна система, мережі Петрі, дестабілізуючі фактори.

Список використаної літератури
1. Саланда І. П. Математична модель структури розгалуженої інфораційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів / І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко, Н. В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2017. – Вип. 6 (46). – С. 118-121.
2. Саланда І. П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко // Системи управління, навігації та зв'язку». – 2017. – Вип. 1 (41). – С. 122-126.
3. Mashkov V. A. Self-checking and self-diagnosis of module systems on the principle of walking diagnostic kernel engineering simulation / V. A. Mashkov, O. V. Barabash. – Amsterdam: OPA. ‒ 1998. ‒ Vol. 15. ‒ P. 43-51.
4. Барабаш О. В. Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем / О. В. Барабаш, Д. П. Пашков, О. М. Горський // Системи обробки інформації. – 2016. – № 9(146). – С. 86-89.
5. Барабаш О. В. Методология построения функционально-устойчивых распределенных информационных систем специального назначения / О. В. Барабаш. – Киев: НАОУ, 2004. – 224 с.
6. Барабаш О. В. Методика накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуального відеоконтролю / О. В. Барабаш, С. В. Бодров, А. П. Мусієнко // Системи управління, навігації та зв'язку. – 2015. – Вип. 1 (33). – С. 118-121.
7. Кравченко Ю. В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем / Ю. В. Кравченко, О. В. Барабаш // Труди академії. – Київ: НАОУ, 2002. – № 40. – С. 225-228.
8. Барабаш О. В. Алгоритм самодіагностування технічного стану вузлів комутації інформаційних систем / О. В. Барабаш, Д. М. Обідін, А. П. Мусієнко // Сучасний захист інформації. –№ 2 – 2014. – С. 114-121.
9. Котов В. Е. Сети Петри / В. Е. Котов. – Москва: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1984. – 158 с.
10. Лукова-Чуйко Н. В. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / Н. Г. Кучук, Н. В. Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв'язку. –2018. – Вип. 1 (47). – С. 123-126.

Опубліковано
2018-07-14
Номер
Розділ
Статті