Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1. В журналі «Телекомунікаційні та інформаційні технології» публікуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій, радіотехніки, інформаційних технологій, захисту інформації, обчислювальної техніки.

2. Стаття представляється на українській, російській або англійській мовах, тільки в чорно-білому зображенні. Обсяг статті – 8-25 сторінок. Текст набирається в редакторі WORD 2010, шрифт – Time New Roman, розмір – 12 пт., міжрядковий інтервал – 1.5, відступ – 0.75 см, формат сторінки – А4, всі поля – по 2 см, орієнтація сторінок – книжна.
Формули розташовуються по центру робочого поля або в тексті статті. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті статті. Формули і змінні набираються в
редакторі MathType 6, настройки редактора – Factory setting, розмір об’єкта – 100%. Рисунки представляються в форматі .jpg тільки в чорно-білому зображенні.
Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора.

3. До редакції надсилаються такі матеріали ( E-mail – toroshanko@ukr.net ): Рукопис статті у форматі .docx (див. Додаток 1). Після отримання рішення про можливість публікації і рахунку на оплату на електронну пошту у вигляді скан-копій надсилаються: Виписка із засідання кафедри (для співробітників Державного університету телекомунікацій), а для авторів із інших організацій супровідний лист від керівника організації або його заступника з наукової роботи. В цих матеріалах потрібно вказати на коректність використання запозичених матеріалів (відсутність плагіату), а також на можливість опублікування статті у відкритій пресі. Квитанція про оплату публікації.

Інформація для авторів у PDF

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.