Редакційна колегія журналу «Телекомунікаційні та інформаційні технології»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Козелков Сергій Вікторович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Бондарчук Андрій Петрович,
к.т.н., доцент,Державний університет телекомунікацій, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Торошанко Ярослав Іванович,
к.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Беркман Любов Наумівна,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Блаунштейн Натан Олександрович,
д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль.
Весоловський Кшиштоф,
д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
Вишнівський Віктор Вікторович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Гостєв Володимир Іванович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Жураковський Богдан Юрійович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Каток Віктор Борисович,
к.т.н., доцент, ПАТ «Укртелеком», Україна.
Климаш Михайло Миколайович,
д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка», Україна.
Конахович Георгій Филимонович,
д.т.н., проф., Національний авіаційний університет, Україна.
Козелкова Катерина Сергіївна,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Комарова Лариса Олексіївна,
д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Коршун Наталія Володимирівна,
к.т.н., доцент, Державний університет телекомунікацій, Україна.
Кузнецов Олександр Петрович,
д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
Куртєв Іван,
д.т.н., проф., Вище училище-коледж телекомунікацій та пошт, Болгарія.
Лунтовський Андрій Олегович,
д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина.
Отрох Сергій Іванович,
к.т.н., доцент, ПАТ «Укртелеком», Україна.
Попов Валентин Іванович,
д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
Поповський Володимир Володимирович,
д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
Сайко Володимир Григорович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Семенко Анатолій Іларіонович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Смирнов Микола Ісаакович,
д.т.н., проф., Московський технічний університет зв’язку та інформатики, Росія.
Сундучков Костянтин Станіславович,
д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
Толубко Володимир Борисович,
д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.