Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2 (2016) Обробка оптичних сигналів та ефективність систем зв'язку Анотація   PDF
О. О. Манько, С. Ю. Марков, І. С. Меліщук
 
№ 2 (2016) Огляд сімейств кільцевих кодів Анотація   PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
 
№ 2 (2017) Основные подходы к оценке эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического характера как составной части процесса управления рисками Анотація   PDF
Ю. Ю. Гончаренко, Н. В. Касаткина, Г. В. Камышенцев, В. С. Лазаренко
 
№ 1 (2017) Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах Анотація   PDF
О. О. Мусорін, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран
 
№ 2 (2017) Особливості побудови сенсорних мереж Анотація   PDF
Н. М. Довженко
 
№ 2 (2016) Оцінка параметрів вихідного сигналу при підвищенні фільтруючих властивостей системи ФАПЧ з урахуванням дії фазового шуму Анотація   PDF
Є. В. Лебідь, Р. О. Бєляков, О. В. Кривенко, О. О. Остапенко
 
№ 3 (2016) Оцінка працездатності каналу зв’язку Анотація   PDF
О. М. Ткаченко, Г. О. Гринкевич, Н. Л. Перепелиця, Б. В. Цімура, А. О. Яворський
 
№ 1 (2017) Оцінювання рівня «випадковості» послідовності псевдовипадкових бінарних чисел Анотація   PDF
Ю. П. Буценко, Ю. Г. Савченко
 
№ 1 (2017) Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу Анотація   PDF
О. В. Шефер
 
№ 1 (2016) Параметри сигналів синхронізації у IP/MPLS-мережах Анотація   PDF
Н. В. Федорова, Д. О. Дьомін
 
№ 4 (2016) Питання діагностики інфокомунікаційних мереж Анотація   PDF
С. Б. Гордієнко
 
№ 2 (2016) Побудова математико-статистичних моделей передбачення кількості відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM-алгоритма Анотація   PDF
Т. П. Довженко, К. П. Сторчак
 
№ 2 (2017) Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів Анотація   PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, С. І. Отрох, Є. П. Гороховський, В. О. Ярош
 
№ 4 (2016) Порівняльна характеристика технологій супутникового зв’язку Анотація   PDF
М. О. Імалковський, А. С. Мальчик
 
№ 2 (2016) Порівняльний аналіз вагових функцій алгоритму віяльного перетворення Радона Анотація   PDF
О. В. Пономаренко, А. О. Булаковська, Л. О. Харлай
 
№ 2 (2017) Приймач одиночних фотонів систем квантової криптографії Анотація   PDF
Є. І. Болонна, П. М. Шпатар
 
№ 2 (2016) Принципи і способи забезпечення живучості комп’ютерних систем Анотація   PDF
С. В. Зибін, І. В. Лихицька
 
№ 3 (2016) Проблеми забезпечення контролю захищеності корпоративних мереж та шляхи їх вирішення Анотація   PDF
Р. В. Киричок, П. М. Складанний, В. Л. Бурячок, Г. М. Гулак, В. А. Козачок
 
№ 2 (2017) Проблеми останнього кроку Metro Ethernet мереж доступу та стратегії їх подолання Анотація   PDF
О. Л. Недашківський
 
№ 4 (2016) Разработка и анализ метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети Анотація   PDF
А. В. Лемешко, Е. С. Невзорова, А. Е. Ильяшенко
 
№ 3 (2016) Реалізація методу OFDM-модуляції в програмно-керованих системах Анотація   PDF
В. І. Примаченко
 
№ 2 (2016) Реалізація системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної платформи ІоТ Анотація   PDF
О. В. Старкова, К. В. Герасименко, П. В. Попович, М. О. Шепель
 
№ 3 (2016) Реконфігурації моделі мережі для масштабованості SDN Анотація   PDF
В. В. Василенко
 
№ 2 (2017) Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення Анотація   PDF
В. В. Вишнівський, В. О. Савран
 
№ 1 (2017) Розробка моделі конкурентоспроможного випускника методом анкетування потенційного роботодавця Анотація   PDF
О. О. Ільїн
 
51 - 75 з 97 результатів << < 1 2 3 4 > >>