Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 3 (2016) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 4 (2016) Зміст Анотація   PDF
Головний Редактор
 
№ 1 (2017) Зміст Анотація   PDF
Головний Редактор
 
№ 1 (2017) Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала Анотація   PDF
Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Е. А. Домрачева, А. А. Шокотько
 
№ 1 (2016) Ймовірнісно-енергетичний підхід до оцінки дії заважаючого сигналу на РЕС Анотація   PDF
С. С. Родіонов
 
№ 1 (2017) Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення Анотація   PDF
О. О. Гріненко, С. А. Гріненко
 
№ 1 (2016) Малогабаритний гетеродин на діоді Ганна восьмиміліметрового діапазону стабілізований високодобротним резонатором Анотація   PDF
І. О. Зенів, В. М. Крилов
 
№ 4 (2016) Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту Анотація   PDF
Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дивизинюк, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
 
№ 1 (2016) Математичні моделі сигналів і завад в комп'ютеризованій системі багатопозиційного виявлення акустичних шумів Анотація   PDF
А. О. Булаковська, Л. О. Харлай
 
№ 1 (2017) Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции “нулевых знаний” Анотація   PDF
Захариудакис Лефтериос
 
№ 1 (2017) Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами Анотація   PDF
Є. П. Гороховський
 
№ 2 (2016) Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях Анотація   PDF
І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко
 
№ 4 (2016) Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього Анотація   PDF
С. І. Отрох, В. О. Ярош, С. А. Федюнін, В. О. Власенко
 
№ 4 (2016) Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul Анотація   PDF
Н. В. Федорова
 
№ 2 (2016) Модель програмно керованих об'єктів діагностування Анотація   PDF
Т. М. Чебаненко
 
№ 1 (2016) МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ БАЗ ДАНИХ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага
 
№ 3 (2016) Модель функціонування системи інтелектуального управління об’єктом Анотація   PDF
В. В. Семко, В. Л. Бурячок
 
№ 1 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ХМАРИНКОВИХ СЕРВІСНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
І. В. Демидов, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф
 
№ 1 (2016) МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
В. Є. Бондаренко
 
№ 2 (2016) Обробка оптичних сигналів та ефективність систем зв'язку Анотація   PDF
О. О. Манько, С. Ю. Марков, І. С. Меліщук
 
№ 2 (2016) Огляд сімейств кільцевих кодів Анотація   PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
 
№ 1 (2017) Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах Анотація   PDF
О. О. Мусорін, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран
 
№ 2 (2016) Оцінка параметрів вихідного сигналу при підвищенні фільтруючих властивостей системи ФАПЧ з урахуванням дії фазового шуму Анотація   PDF
Є. В. Лебідь, Р. О. Бєляков, О. В. Кривенко, О. О. Остапенко
 
№ 3 (2016) Оцінка працездатності каналу зв’язку Анотація   PDF
О. М. Ткаченко, Г. О. Гринкевич, Н. Л. Перепелиця, Б. В. Цімура, А. О. Яворський
 
№ 1 (2017) Оцінювання рівня «випадковості» послідовності псевдовипадкових бінарних чисел Анотація   PDF
Ю. П. Буценко, Ю. Г. Савченко
 
26 - 50 з 81 результатів << < 1 2 3 4 > >>