Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1 (2016) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 2 (2016) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 3 (2016) Зміст Анотація   PDF
Support Support
 
№ 4 (2016) Зміст Анотація   PDF
Головний Редактор
 
№ 1 (2017) Зміст Анотація   PDF
Головний Редактор
 
№ 2 (2017) Зміст Анотація   PDF
Головний Редактор
 
№ 1 (2017) Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала Анотація   PDF
Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Е. А. Домрачева, А. А. Шокотько
 
№ 1 (2016) Ймовірнісно-енергетичний підхід до оцінки дії заважаючого сигналу на РЕС Анотація   PDF
С. С. Родіонов
 
№ 1 (2017) Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення Анотація   PDF
О. О. Гріненко, С. А. Гріненко
 
№ 2 (2017) Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках Анотація   PDF
О. В. Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар
 
№ 2 (2017) Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним процесом на основі рефлексивного управління Анотація   PDF
О. О. Ільїн
 
№ 1 (2016) Малогабаритний гетеродин на діоді Ганна восьмиміліметрового діапазону стабілізований високодобротним резонатором Анотація   PDF
І. О. Зенів, В. М. Крилов
 
№ 4 (2016) Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту Анотація   PDF
Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дивизинюк, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
 
№ 1 (2016) Математичні моделі сигналів і завад в комп'ютеризованій системі багатопозиційного виявлення акустичних шумів Анотація   PDF
А. О. Булаковська, Л. О. Харлай
 
№ 1 (2017) Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции “нулевых знаний” Анотація   PDF
Захариудакис Лефтериос
 
№ 1 (2017) Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами Анотація   PDF
Є. П. Гороховський
 
№ 2 (2016) Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях Анотація   PDF
І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко
 
№ 4 (2016) Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього Анотація   PDF
С. І. Отрох, В. О. Ярош, С. А. Федюнін, В. О. Власенко
 
№ 4 (2016) Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul Анотація   PDF
Н. В. Федорова
 
№ 2 (2016) Модель програмно керованих об'єктів діагностування Анотація   PDF
Т. М. Чебаненко
 
№ 1 (2016) МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ БАЗ ДАНИХ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага
 
№ 3 (2016) Модель функціонування системи інтелектуального управління об’єктом Анотація   PDF
В. В. Семко, В. Л. Бурячок
 
№ 1 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ХМАРИНКОВИХ СЕРВІСНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
І. В. Демидов, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф
 
№ 1 (2016) МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF
В. Є. Бондаренко
 
№ 2 (2017) Модифікований неавтономний генератор хаотичних сигналів на основі схеми Чуа Анотація   PDF
С. М. Храпко, П. М. Шпатар, Л. Ф. Політанський
 
26 - 50 з 97 результатів << < 1 2 3 4 > >>