Барабаш, О. В.

  • № 2 (2016) - Статті
    Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях
    Анотація  PDF
  • № 3 (2017) - Статті
    Автоматизація аналізу змісту природно-мовних текстів як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень
    Анотація  PDF