№ 2 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Інтеграція інформаційної та бізнес-моделей оператора телекомунікацій в рамках концепції NGOSS PDF
Л. О. Комарова, О. Г. Варфоломеєва, Г. Ф. Колченко, С. А. Федюнін, А. С. Дищук
Дослідження порядків модуляції для підвищення енергоефективності телекомунікаційних систем передачі PDF
М. М. Климаш, М. В. Кайдан, В. С. Андрущак
Таблично-мережева модель представлення знань для систем прийняття рішень PDF
В. Є. Бондаренко
Огляд сімейств кільцевих кодів PDF
В. Г. Сайко, О. В. Дікарєв, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
Структурна модель інтелектуального агента для підтримки захищеної обробки даних в гетерогенних розподілених системах PDF
В. Є. Мухін, М. М. Ткач, Я. І. Корнага, Є. О. Мостовий, О. Ю. Герасименко
Обробка оптичних сигналів та ефективність систем зв'язку PDF
О. О. Манько, С. Ю. Марков, І. С. Меліщук
Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні PDF
С. М. Веретюк, В. В. Пілінський
Побудова математико-статистичних моделей передбачення кількості відкинутих та втрачених пакетів для мережі TCP/IP з використання DSREM-алгоритма PDF
Т. П. Довженко, К. П. Сторчак
Принципи і способи забезпечення живучості комп’ютерних систем PDF
С. В. Зибін, І. В. Лихицька
Оцінка параметрів вихідного сигналу при підвищенні фільтруючих властивостей системи ФАПЧ з урахуванням дії фазового шуму PDF
Є. В. Лебідь, Р. О. Бєляков, О. В. Кривенко, О. О. Остапенко
Затребуваність мов програмування в ІТ-галузі PDF
В. В. Онищенко, О. М. Скубак, В. А. Яскевич
Порівняльний аналіз вагових функцій алгоритму віяльного перетворення Радона PDF
О. В. Пономаренко, А. О. Булаковська, Л. О. Харлай
Частотно-імовірнісний підхід до оцінки впливу заважаючого сигналу на працюючі у групі РЕЗ PDF
С. С. Родіонов, О. М. Кондаков, Г. С. Артеменко
Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях PDF
І. П. Саланда, О. В. Барабаш, А. П. Мусієнко
Реалізація системи віддаленого керування електроживленням на базі сучасної платформи ІоТ PDF
О. В. Старкова, К. В. Герасименко, П. В. Попович, М. О. Шепель
Модель програмно керованих об'єктів діагностування PDF
Т. М. Чебаненко
Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах PDF
В. М. Чегренець, В. М. Ахрамович, Н. В. Руденко