№ 1 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗА СТАНДАРТОМ TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NETWORK PDF
Л. Н. Беркман, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко, С. А. Федюнін
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РУХОМОЇ СЛУЖБИ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ЧАСТОТНИХ ПРИСВОЄНЬ PDF
Г. М. Розорінов, С. В. Лазаренко
МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ PDF
В. Є. Бондаренко
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ХМАРИНКОВИХ СЕРВІСНИХ МЕРЕЖНИХ СИСТЕМ PDF
І. В. Демидов, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
С. М. Веретюк, В. В. Пілінський, І. М. Панченко
Параметри сигналів синхронізації у IP/MPLS-мережах PDF
Н. В. Федорова, Д. О. Дьомін
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ VTF В МЕРЕЖАХ SAE/EPS PDF
П. Ф. Баховський, Е. Д. Амірханов, Я. І. Торошанко, К. В. Хмара
АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ОБЧИСЛЕНЬ В СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. М. Чегренець, Н. В. Руденко
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ БАЗ ДАНИХ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В. Є. Мухін, Я. І. Корнага
ВПЛИВ DDoS-АТАК НА «МЕРЕЖЕВИЙ ОРГАНІЗМ». ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СИМУЛЯЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ OMNeT++ PDF
Н. О. Петровська, К. О. Трапезон
Ймовірнісно-енергетичний підхід до оцінки дії заважаючого сигналу на РЕС PDF
С. С. Родіонов
ВИКОРИСТАННЯ РАНГОВИХ МЕТОДІВ ПРИ СТРУКТУРНОМУ СИНТЕЗІ МОДЕЛІ ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ PDF
А. С. Дищук, С. А. Федюнін, О. С. Стец, Н. М. Довженко
Вплив модуляції з розширеним спектром на рівень завад, згенерованих підсилювачами класу D PDF
Ю. О. Оникієнко
Малогабаритний гетеродин на діоді Ганна восьмиміліметрового діапазону стабілізований високодобротним резонатором PDF
І. О. Зенів, В. М. Крилов
Математичні моделі сигналів і завад в комп'ютеризованій системі багатопозиційного виявлення акустичних шумів PDF
А. О. Булаковська, Л. О. Харлай