Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні

  • Веретюк, С. М.
  • Пілінський, В. В.

Анотація

На основі методики DESI (Digital Economy and Society Index) сформульовано модель структури цифрової економіки. Проведено якісний та кількісний аналіз технологічного відставання України від європейських країн в питанні розбудови цифрової економіки. Зокрема, за результатами проведеного аналізу [1] сформовано завдання мінімізації ресурсів та виконано пошук розв’язків на основі методу множників Лагранжа. Проведено аналіз результатів та запропоновані пріоритетні напрямки та механізми щодо подолання відставання.

Ключові слова: DESI, цифрова економіка, інформаційне суспільство, метод множників Лагранжа.

Опубліковано
2016-07-02
Номер
Розділ
Статті