Стратегія проактивного управління корпоративною культурою телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.022230

  • Гусєва О. Ю. (Husyeva O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті обґрунтовано місце стратегії управління корпоративною культурою в ієрархії стратегій телекомунікаційного підприємства. Доповнено принципи розробки стратегії управління корпоративною культурою. Встановлено взаємозв’язок етапів діагностики корпоративної культури і визначення поточного рівня розвитку корпоративної культури телекомунікаційного підприємства. Він показав, що завдання діагностики відповідають критеріям визначення поточного рівня розвитку культури, а саме: рівню внутрішньої інтеграції; рівню демократизму управління; рівню усвідомлення цілей та прихильності їм; рівню відкритості і прозорості інформації.

Ключові слова: корпоративна культура, стратегія управління, діагностика корпоративної культури, телекомунікаційне підприємство.

Список використаної літератури
1. Чернушкіна О.О., Данилюк Я.Ю. Управління корпоративною культурою організації на стратегічних засадах: Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 3, Том 1. С.38-43.
2. Апостолюк O. Кoрпoрaтивнa культурa як iнcтрумeнт eфeктивнoгo мeнeджмeнту пiдприємcтвa в пiдвищeннi йoгo кoнкурeнтocпрoмoжнocтi. Eкoнoмiчний чacoпиc Cxiднoєврoпeйcькoгo нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту iмeнi Лeci Укрaїнки. 2016. №2. C. 68-73.
3. Дергачова В. В., Федірко В. А. Вплив корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2018. № 2. С. 31-38.
4. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Корпоративна культура як стратегічний інструмент в системі управління телекомунікаційними підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 4. С. 38-44.
5. Катценбах Д. Томас Д. Андерсон Г. Транформация корпоративной культуры: важные детали, без которых ничего не работает. К.: Альпина Бизнес Букс, 2020. 175 с.
6. Савіна Г.Г. Копоративна культура як інструмент формування іміджевої стартегії підприємства. Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 3, с. 73-79.
7. Кривонос А., Білокур М., Шевченко О., Ляшенко О. Корпоративна культура як складова успішного підприємництва. Персонал. 2012, № 6 (158), с. 36-43.

Номер
Розділ
Статті