Оптимізація робочого процесу в компанії Odoo за допомогою модулю CRM-системи

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.014350

  • Марінеско П. О. (Marinesko P. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Христевич О. С. (Khrystevych O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мастаков О. С. (Mastakov O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Ця стаття надає коротке визначення Оdoo ERP-системі (Enterprise Resource Planning, Планува́ння ресу́рсів підприє́мства), розповідає про загально використовувані модулі, інформує про вид розповсюдження ПЗ(Програмного забезпечення). Також вона демонструє процес дії таких модулів, як: «Контакти», «Продаж» у вигляді «чорного ящика», представлення бізнес-процесу та діаграми класів. Особливу увагу приділено модулю СRМ-системи (customer relationships management, управління взаємовідносинами з клієнтами), представлено логіку її використання у вигляді бізнес-процесу. Розглянуто основні положення при роботі з модулем для забезпечення ефективного виконання робочого плану в компаніях, прозорого відображення кількості виконаної роботи та заощадження робочого часу.

Ключові слова: Odoо ERP-система, модулі Odoo, open source, CRM-система, кругова діаграма, стовпчаста діаграма, чорний ящик, діаграма класів, схема бізнес-процесу.

Список використаної літератури
1. Алгоритм вибору CRM-системи для покращення процесса роботи з клієнтами. [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://researchgate.net/article/n/algoritm-vybora-crm-sistemy-dlya-sovershenstvovaniya-protsessa-vzaimodeystviya-s-klientami/viewer (14.10.2021)
2. Customer relationship management theories, Theories playing vital role in the new era of research." [Електронний ресурс] // – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/311909734_Customer_relationship_management_theories_Theories_playing_vital_role_in_the_new_era_of_research (14.10.2021)
3. CRM Practice [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.crm-practice.ru/ free. (14.10.2021)
4. Korablev O. V. Methodology of implementation CRM system in the enterprise /O. V. Korablev,E. B. Zolotukhin // Modern problems of science and education – 2017. – No. 4.
5. Boyarshinov, A. A. business Need to increase customer loyalty [Electronic resource]/A. A. Boyarshinov– Electron. text. Dan. – SPb.: 2016. – Access mode: http//www.marketing.spb.EN, free. (14.10.2021)

Номер
Розділ
Статті