Визначення закону розподілу ймовірності успішного несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації в системі захисту інформації при наявності параметричної невизначеності

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.011926

  • Шуклін Г. В. (Shuklin G. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пепа Ю. В. (Pepa Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Науменко А. В. (Naumenko A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лазебний В. А. (Lazebnyy V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі запропоновано використовувати ортогональні ряди для побудови законів розподілу ймовірностей в моделях захисту інформації при наявності параметричної невизначеності. Адекватність методу визначається довжиною ортогонального ряду на основі даних, отриманих за допомогою спостережень наявності несанкціонованої спроби отримати конфіденційну інформацію на об'єкті інформаційної діяльності.

Список використаної літератури
1. Никифоров В.О., Слита О.В., Ушаков А.В. Интеллектуальное управление в условиях неопределенности / . – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 232 c.
2. Гуда А.И., Михалев А.И. Информационные оценки сложности задачи параметрической идентификации динамических систем // Адаптивнi системи автоматичного управлiння. Мiжвiдом. наук.-техн. зб. праць (РИНЦ). – Днепропетровск, 2007. – 10(30). – С.96-103.
3. Ahmed N., Rao K.R. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. – New York: Springer-Verlag, 1975. – PP. 264.
4. Akcay H., Ninness B. Orthonormal Basis Functions for Modelling Continuous-time Systems // Signal Processing. – Vol. 77. – Issue 3, 1999. – P.261-274.
5. Барабаш О.В., Лаптєв О.А., Мусієнко А.П., Собчук В.В. Методика виявлення несанкціонованого доступу до інформаційних систем підприємства у цифровому діапазоні // Зв'язок. 2019, №1. – С. 3-7.
6. Лаптєв О.А., Шуклін Г.В., Савченко В.А. Метод оцінювання параметрів імпульсного сигналу на основі кореляційно-регресійного аналізу // Зв'язок. 2019, №2. – С. 23-27.

Номер
Розділ
Статті