Аналіз та вдосконалення сценаріїв розгортання NTN мереж

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.011218

  • Сивик О. С. (Syvyk O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Топчій В. М. (Topchiy V. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шеховцов В. С. (Shekhovtsov V. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лазебний С. Г. (Lazebnyy S. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Березнюк А. В. (Bereznyuk A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кондратенко В. А. (Kondratenko V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Епоха технології п'ятого покоління (5G) тільки почалася, і її обіцянки суттєво покращити продуктивність системи стали реальністю. Неназемна мережа (NTN) з підтримкою 5G можливо стануть ефективним рішенням для надання послуг у будь-який час, у будь-якому місці та збільшить зону покриття. У цьому контексті в роботі аналізуються рішення для супутникових систем з високою пропускною здатністю та вдосконаленою технологією багатопроменевої передачі, завдяки їхній здатності збільшувати пропускну здатність системи за рахунок повторного використання частот, збільшення швидкості передачі даних користувачем та спектральної ефективності системи. Адаптація 5G для підтримки неназемних мереж спричиняє цілісний дизайн, що охоплює безліч областей, від мережі радіодоступу до послуг та системних аспектів. У статті аналізуються основні теми неназемних мереж, докладно аналізуються аспекти проектування, проблеми реалізації та напрями наступних досліджень.

Ключові слова: 5G, неназемні мережі, non-terrestrial network, системи висотних платформ, HAPS, архітектура мереж, супутниковий доступ.

Список використаної літератури
1. EMEA Satellite Operators Association, “ESOA satellite action plan for 5G standards,” white paper. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://esoa.net/wp-content/uploads/2018-06-ESOA-5G-standards.pdf (29.10.2021)
2. X. Lin et al., “5G New Radio evolution meets satellite communications: Opportunities, challenges, and solutions,” in 5G and Beyond: Fundamentals and Standards, X. Lin and N. Lee, Eds. Springer, 2021.
3. RP-193235, “Study on NB-IoT/eMTC support for non-terrestrial network”, 3GPP TSG-RAN Meeting #86, December 2019 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3747 (29.10.2021)
4. M. Giordani and M. Zorzi, “Non-terrestrial communication in the 6G era: Challenges and opportunities,” arXiv preprint arXiv:1912.10226, December 2019.
5. F. Rinaldi et al., “Non-terrestrial networks in 5G & beyond: A survey,” IEEE Access, vol. 8, pp. 165178-165200, 2020.
6. TR 38.811, “Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks,” V15.4.0, October 2020. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3234 (30.10.2021)
7. TR 22.822, “Study on using satellite access in 5G,” V16.0.0, August 2018. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3372 (30.10.2021)
8. TR 28.808, “Study on management and orchestration aspects of integrated satellite components in a 5G network,” V1.1.0, January 2021. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3617 (30.10.2021)

Номер
Розділ
Статті