Управління брендом інноваційного продукту телекомунікаційного підприємства

DOI: 10.31673/2518-7678.2021.010511

  • Виноградова О. В. (Vynogradova O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Дарчук В. Г. (Darchuk V. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Снітко А. С. (Snitko A. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті обґрунтовано роль бренду підприємств як сполучної ланки між маркетинговою активністю і реакцією ринку на новий продукт. Доповнено систематизацію основних типів взаємозв'язку стратегії управління брендом та інноваційності продукту телекомунікаційних підприємств і побудовано відповідну матрицю. Визначено завдання управління брендом інновації з врахуванням особливостей ринку телекомунікаційних послуг та типу ринкового середовища та рекомендовано для кожного варіанту комплекс інструментарію маркетингу.

Ключові слова: бренд, інноваційний продукт, інноваційна діяльність, управління брендом, управління брендом інноваційного продукту, телекомунікаційні підприємства.

Список використаної літератури
1. O’Cass A., Ngo L.V. Market orientation versus innovative culture: two routes to superior brand performance . European Journal of Marketing. 2007. Vol. 41. N 7/8. P. 868-887.
2. Wong H.Y., Merrilees B. The performance benefits of being brand orientated. Journal of Product & Brand Management. 2008. Vol. 17. N 6. P. 372–383.
3. Corkindale D., Belder M. Corporate brand reputation and the adoption of innovations. Journal of Product & Brand Management. 2009. Vol. 18. N 4. P. 242–250.
4. Молчанов Н.М., Самодєлов Д.А. Особливості бренд-менеджменту в інноваційно-орієнтованих компаніях. Вісник. Економіка. 2013. Випуск 1. С. 121-131.
5. Berry L.L. Cultivating Service Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science. 2020. Vol. 28. N 1. P. 128–137.
6. Kivetz R., Simonson I. The effects of incomplete information on consumer choice // Journal of Marketing Research. 2000. Vol. 37. N 4. P. 427–448.
7. Молчанов Н.М., Антошкін С.І. Дослідження взаємодії брендингу інновацій та економічного становища компанії (на прикладі інноваційно-орієнтованих компаній) // Економіка та управління. 2015. №5 (115). С. 40-49.

Номер
Розділ
Статті