Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж

DOI: 10.31673/2518-7678.2020.044145

  • Макаренко А. О. (Makarenko А. О.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В роботі розглянуто завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж. Визначено, що у сучасній науці і техніці, а також в галузі телекомунікацій зокрема широко застосовуються математичні моделі досліджуваних процесів. Досліджено основні завдання визначення параметрів об’єктів управління, серед яких зокрема є завдання знаходження відповідного оператора стохастичного об’єкту, що характеризує зв’язок між випадковими вхідною і вихідною змінними. Показано, що широкими можливостями при параметричному визначенні параметрів об’єктів управління володіє метод найменших квадратів з використанням теорії чутливості та досліджено цей метод.

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, об’єкт управління, математичні моделі, статистична ідентифікація, оператор.

Список використаної літератури
1. Методи оптимізації: Підручник для студентів вищих навч. закладів за напрямком «Телекомунікації» / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман. - ДУТ, 2016. - 442 с.
2. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. – К.: Техніка, 2002. - 792 с.
3. Казаков И.Е. Статистическая теория систем управления в пространстве состояний / И.Е. Казаков. - М.: Наука, 1975. - 432 с.

Номер
Розділ
Статті