Проблема побудови систем технічної діагностики інформаційних мереж зв’язку

DOI: 10.31673/2518-7678.2020.043440

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivsʹkyy V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті досліджується проблема розробки інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем технічної діагностики інформаційних мереж зв’язку. Проводиться аналіз сучасних методів технічної діагностики інформаційних мереж зв’язку. Визначаються основні напрямки удосконалення існуючих автоматизованих систем технічного діагностики.

Ключові слова: автоматизовані системи технічної діагностики, інформаційні технології, метод, інформаційні мережі зв’язку.

Список використаної літератури
1. Діагностика цифрових та аналогових пристроїв радіоелектронної техніки: Монографія / Вишнівський В.В., Жердєв М.К., Лєнков С.В., Проценко В.О.; під редакцією М.К. Жердєва, С.В. Лєнкова. – К.: Знання України, 2009. – 220 с.
2. Бэндлер В., Салама А.Е. Диагностика неисправностей в аналоговых цепях // ТИИЭР. – 1985. – №8. – С. 35–88.
3. Филимонов С.Н. Методы и средства псевдослучайного тестирования программно–управляемых устройств // Автореферат дис... д-ра. техн. наук: 05.13.05 / АН Украины. Институт проблем моделирования в энергетике. – К., 1993 – 32 с.
4. Клец Ю.П., Савченко Ю.Г., Чешун В.Н. Бессловарный поиск неисправностей – новый подход к диагностированию цифровых устройств // Управляющие системы и машины.– 2001.– № 3.– С. 36–41.
5. Вишнівський В.В., Гахович С.В., Катін П.Ю., Круценко В.В. Пристрій для діагностики цифрових ТЕЗ з використанням параметрів енергодинамічного процесу // Вісник КНУ. Сер. Військові науки. Вип. № 6. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. – С. 70-74.
6. Жердєв М.К. Методика розрахунку електричного струму вихідного ланцюга логічного елемента інтегральної схеми при контролі технічного стану цифрових типових елементів заміни електромагнітним способом / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський, Г.Б. Жиров, С.І. Глухов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – № 4. – С.42-47.
7. Приходько И.Б. Современные методы тестирования и испытаний в системе качества IS0 9000 // Электронные компоненты. – 2002. – № 8. – С. 31–35.

Номер
Розділ
Статті