Правові аспекти використання хмарних технологій

DOI: 10.31673/2518-7678.2020.023033

  • Козачок А. О. (Kozachok A. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Власов О. М. (Vlasov O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У даній статті визначено термін «хмарні обчислення». Функціонування даної технології близьке до сфери державного регулювання, але на сьогоднішній день не створені спеціальні норми й законодавчі акти врегулювання проблем, пов’язаних з використанням хмарних технологій. Використання хмарних технологій потребує співпраці між урядом, промисловістю і приватними користувачами. Окреслено проблематику взаємодії постачальника послуг і користувача.

Ключові слова: хмарні технології, хмарні обчислення, правова система, законодавство, конфіденційність.

Список використаної літератури
1. Юдін О.К. Хмарні технології організації інтегрованих корпоративних мереж / О.К. Юдін, Р.В. Зюбіна // Інформаційна безпека.- 2013 - Т.11. - №.3. - С.112-127.
2. 2013 BSA Global Cloud Computing Scorecard [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf (2.02.20).
3. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінет Міністрів України No 386-р від 15.05.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua//laws/show/386-2013-р. (2.02.2020).
4. Юдін О.К. Захист інформації в мережах передачі даних/ О.К. Юдін, О.Г. Корченко, Г.Ф. Конахович.- К.: Вид-во ТОВ НВП «Інтерсервіс». - 2009. – 716 c.

Номер
Розділ
Статті