Методика забезпечення захисту корпоративної мережі зв’язку при віддаленому управлінні

DOI: 10.31673/2518-7678.2020.011014

  • Черноштан А. М. (Chernoshtan A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Власов О. М. (Vlasov O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто методику забезпечення захисту корпоративної мережі зв’язку при віддаленому управлінні. Показано принципи підвищення безпеки корпоративних мереж з урахуванням розробленої методики. Виконано огляд сучасних технологій захисту корпоративних мереж та методів впливу зловмисників на них. Проаналізовано та систематизовано одержані результати. Досліджено доцільність виконання кожного із розглянутих методів захисту за конкретних умов.

Ключові слова: корпоративна мережа, технічний захист інформації, автоматизовані системи, системи виявлення вторгнень.

Список використаної літератури
1. Астахов А. Анализ защищенности корпоративных автоматизированных систем [Электронный ресурс]/ А. Астахов //ISO27000.ru.
2. Искусство управления информационной безопасностью: сайт. – Режим доступа: http://iso27000.ru/chitalnyizai/audit-informacionnoi-bezopasnosti/analiz-zaschischennosti-korporativnyh-avtomatizirovannyh-sistem (10.01.2020).
3. Крысин В.А. Безопасность предпринимательской деятельности / Крысин В.А. - М: Финансы и статистика, 2010. — 246 с.
4. Концепція захисту ІТ-інфраструктури від сучасних загроз [Електронный ресурс]. – Режим доступу: URL: https://netwave.ua/kontseptsiya-zahy-stu-infrastruktury-vid-suchasny-h-zagroz/ (10.01.2020).
5. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 614 с.
6. Соколов. А. В. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах / А. В. Соколов, В. Ф. Шаньгин. - ДМК Пресс., 2012. – 656 с.

Номер
Розділ
Статті