Оцінка працездатності каналу зв’язку

DOI №______

  • Жадан В. А. (Zhadan V. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Медніков О. П. (Mednikov O. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Посвященний А. А. (Posvyashchennyy A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пащелопа М. В. (Pashchelopa M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Єременко Я. М. (Yeremenko Ya. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовано параметри, що характеризують стан дискретного каналу. Розглянуто методи оцінки якості дискретних каналів. Описано алгоритм, що пропонується використовувати в мережі з комутацією пакетів при організації обмеження доступу потоків в мережу. Розглянуто можливість вибору оптимальних шляхів на основі загальних та часткових критеріїв оптимізації. Проаналізовано методи вимірювання навантаження та показників якості обслуговування.

Ключові слова: канал, мережа, якість, система технічної діагностики, дискретний, комутація пакетів, пропускна спроможність, вузол комутації.

Список використаної літератури
1. Сокол Ш. Прогнозирование состояний дискретного канала / Ш. Сокол – Л.: ЛЭИС, 1985. – 17 с.
2. Коричнев Л.П., Королев К.Д. Статистический контроль каналов связи / Л.П. Коричнев, К.Д. Королев – М.: Радио и связь, 1983. – 240 с.
3. Арипов М.Н., Присяжнюк С.П., Шарифов Р.А. Контроль и управление в сетях передачи данных с коммутацией пакетов / М.Н. Арипов, С.П. Присяжнюк, Р.А. Шарифов – Ташкент: ФАН, 1988. –160 с.
4. Захаров Г.П., Архипов М.Н. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи данных / Г.П. Захаров, М.Н. Архипов – М.: Радио и связь, 1989. – 360 с.
5. Журавин А.И., Родионов А.В. Управление сетями связи: Учебное пособие / А.И. Журавин, А.В. Родионов − Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1989. – 50 с.

Номер
Розділ
Статті