Узагальнений підхід до розрахунку параметрів оптичних сигналів у DWDM-системах передавання

DOI №______

  • Гасюк А. І. (Hasiuk A. I.) Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
  • Демидов І. В. (Demydov I. V.) Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
  • Климаш М. М. (Klymash M. M.) Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Анотація

Статтю присвячено розгляду взаємозалежностей параметрів передавання оптичного сигналу елементами лінійних трактів системи зі спектральним ущільненням каналів, а також визначенню загального рівня шумів такої системи. Розглянуто основні нелінійні явища, які можуть мати місце у оптичних волокнах лінійних трактів таких систем передавання. Окремо виділено питання розрахунку вкладу шумів оптичних підсилювачів. Надано стислі практичні рекомендації щодо розрахунку та налаштування DWDM-систем передавання, що можуть бути використанні у магістральних транспортних інформаційних мережах.

Ключові слова: транспортні мережні системи, DWDM, оптичні шуми, параметри оптичних сигналів, нелінійні ефекти, оптичні системи передавання.

Список використаної літератури
1. Методи та засоби підвищення ефективності оптичних транспортних систем [Текст] : [монографія] / М. В. Захарченко, М. М. Климаш. - Л. : [б.в.], 2007. - 186 с. : рис. - Бібліогр.: с. 177-182.
2. Климаш М.М. Аналіз якості функціонування транспортних оптичних DWDM систем / М.М. Климаш, І.В. Демидов, М.І. Олексін // Зв’язок. – 2006. – №7. – С. 9-13.
3. Климаш М.М. Аналіз конфігурації та параметрів DWDM систем оптичних магістральних трактів / М.М. Климаш, І.В. Демидов, І.Б. Чайковський // Радіоелектроніка та телекомунікації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2006. – №557. – С. 85-94.
4. Roger L. Freeman, Fibber-Optic Systems for Telecommunications, 2nd ed., John Willey&Sons, New York, 2002 5. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004.– С. 176-187.
5. G.692: Optical interfaces for multichannel systems with optical amplifiers // Series G: Transmission Systems and Media, Digital Systems and Networks. – Geneva: ITU-T, 1998. – 41 p.
6. G.957: Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy // Series G: Transmission Systems and Media, Digital Systems and Networks. – Geneva: ITU-T, 2006. – 38 p.
7. Фокин В.Г. Автоматически коммутируемые оптические транспортные сети ASTN/ASON: учеб. пособие. - Новосибирск, 2006. - 105с.
8. Фокин В.Г. Оптические системы передачи и транспортные сети: Учеб. пособие. М.: Эко-Трендз, 2008. - 284с.
9. Sun Y., Srivastava A.K., Zhou J., Sulhoff J.W. Optical Fiber Amplifiers for WDM Optical Networks // Bell Labs Technical Journal. - 1999. - vol.4. - №1. - pp. 187-206.
10. Kaminow LP. and Koch T.L. Optical Fiber Telecommunications III. - San Diego, California: Academic Press, 1997. - 515p.

Номер
Розділ
Статті