Особливості функціонування мережі доступу на базі технології GPON

DOI №______

  • Варфоломеєва О. Г. (Varfolomeieva O. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Поліщук В. О. (Polishchuk V. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проводиться аналіз особливостей функціонування мережі доступу на базі технології GPON, її раніше напрацьованих технологій xPON, та основних технологічних конкурентів ETHERNET та FTTH, тенденції їх розвитку та характеристики якості їх функціонування. Визначено оптимальну кількість показників для якісного функціонування мережі GPON при побудові даної мережі. Показано для наведеного прикладу як виглядає мережа доступу за технологією GPON, розподіл каналів прийому та передачі. Описано функціонування мережі GPON з наведеним прикладом. Проаналізовано, яке обладнання потрібне для функціонування даної мережі.

Ключові слова: GPON, xPON, ETHERNET, FTTH, мережа доступу, функціонування мережі, технологічні конкуренти.

Список використаної літератури
1. Телекомунікаційні мережі : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. - К. : Техніка, 2001. - 390 c. - укp.
2. NGN: принципы построения и организации [Текст] : монография / И. Г. Бакланов ; под ред. Ю.Н. Чернышова. - Москва : Эко-Трендз, 2008. - 399, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 398-399.
3. СвязьПроект [Електронний ресурс] // – Режим доступу : www.svpro.ru/gepon.htm (02.05.2017)
4. tInvest [Електронний ресурс] // – Режим доступу : www.tinvest.ru/glossery/926.html (02.05.2017)
5. Вільна енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс] // – Режим доступу : www.uk.wikipedia.org (28.04.2017)
6. xPON [Електронний ресурс] // – Режим доступу : www.pon.kiev.ua/index.php/10gepon (28.04.2017)
7. Поліщук В.О. Побудова мереж доступу за технологією 40G – TDMA PON : диплом на здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр; 18.05.2017 – Київ, 2017. – 56 с.

Номер
Розділ
Статті