До проектування мережі доступу з використанням концентраторів

DOI №______

  • Тарбаєв С. І. (Tarbaiev S. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Твердохліб М. Г. (Tverdohlib M. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Козярчук І. В. (Kozyarchuk I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Довгун Д. В. (Dovhun D. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Жук Л. О. (Zhuk L. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У роботі розглянуто побудову телекомунікаційної мережі доступу з використанням концентраторів. При проектуванні мережі доступу типовим способом зменшення витрат на створення мережі доступу є використання концентраторів. При цьому виникає задача визначення оптимального числа концентраторів. У роботі визначена оптимальна кількість концентраторів для території мережі доступу у вигляді круга при рівномірному розташуванні абонентів на цій території.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, мережа доступу, проектування мережі зв’язку.

Список використаної літератури
1. ITU-T Recommendation Q.902. «Framework recommendation on functional access networks (AN). Architecture and functions, access type, management and service node aspects». 1995, - 41 p.
2. Балашов В.А., Лашко А.Г., Ляховецкий Л.М. Технологии широкополосного доступа xDSL. Инженерно-технический справочник. / Под общей редакцией В.А. Балашова. — М.: Эко-Трендз, 2009. — 256 с.

Номер
Розділ
Статті