Визначення узагальненого критерію оптимальності з використанням методу експертних оцінок при побудові оптимальної системи управління телекомунікаціями

DOI №______

  • Варфоломеєва О. Г. (Varfolomeieva O. G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ільїн О. О. (Ilin O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Перепелиця Н. Л. (Perepelitsa N. L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті проводиться аналіз особливостей функціонування існуючих систем управління телекомунікаційними мережами, тенденцій їх розвитку та характеристик якості їх функціонування. Визначено оптимальну кількість показників якості функціонування системи управління, яку має сенс використовувати при вирішенні завдань синтезу оптимальної системи. Обґрунтовується необхідність використання методів векторного синтезу і експертних оцінок при вирішенні задач побудови та оптимізації систем управління. Пропонується методика експертних оцінок при виборі основних критеріїв побудови оптимальної системи управління телекомунікаціями. Визначено вагові коефіцієнти для окремих критеріїв оптимальності. Розроблено алгоритм визначення узагальненого критерію оптимальності для синтеза оптимальної системи управління телекомунікаційними мережами за обраними критеріями.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, методи оптимізації, експерт, критерії оптимальності.

Список використаної літератури
1. Principles for a Telecommunications Management Network (Принципи управління телекомунікаційними мережами) //ITU-TRecommendation M.3010. –2010.
2. Толубко В. Б. Методи оптимізації / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман. – Київ: ДУТ, 2016. – 442 с.
3. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем / [Поповський В.В., Олійник В.Ф. та ін.]. – Х.: СМІТ, 2006. – 564 с.
4. Стеклов В. К. Проектування телекомунікаційних мереж / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – К.: Техніка, 2002. – 792 с. 1
5. Методи підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами: монографія / [В. В. Хиленко, Л. Н. Беркман, Г. Ф. Колченко, О. Г. Варфоломеєва]. – К.:Норіта-плюс, 2007.– 236 с.
6. Колченко Г.Ф., Варфоломеева О.Г. Построение модели оптимального проектирования системы управления телекоммуникационными сетями // Праці 2 міжнародної конференції “Проблеми управління мережами та послугами телекомунікацій в умовах конкурентного ринку”: “Вісник” УБЕНТЗ-2003.-№2. - С.15-18.

Номер
Розділ
Статті