Вплив границі поділу волокна-оболонки на поширення хвиль у світловодах

DOI №______

  • Власов О. М. (Vlasov O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коломієць О. В. (Kolomiyets O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кононенко Д. І. (Kononenko D. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Расулов М. Д. (Rasulov M. D.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Шевченко А. А. (Shevchenko A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Представлені результати розрахунку виміру постійної поширення світлових хвиль із урахуванням збурювань границі волокно-оболонка для плавних змін границі з урахуванням її шорсткості для плоских світловодів.
Як показують розрахунки, зміни постійної поширення будуть значними тільки в плоских хвилеводах і мінімальними в циліндричних через те, що в останніх спрямоване випромінювання уздовж хвилеводу буде більш плавним. Відносна зміна викликана шорсткістю границі убуває з ростом частоти, тому що при збільшені частоти хвилевод із заданою величиною шорсткості сприймається як більш плавний.

Ключові слова: діелектричний світловод, постійна поширення, коефіцієнт заломлення і поглинання, хвильове рівняння, діелектрична сприйнятливість, метод збурювань.

Список використаної літератури
1. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика, - М.: Мир. 1996. – 324 с.
2. Морс Ф., Фешбах Г. Методы теоретической физики т. 1,2. - М.: Из-во Иностр. литература. 1960.- 886 с.
3. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов. - М.: Мир. 1984. – 512 с.
4. Басс Ф.Г., Фуке И.М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. – М.: Наука 1972. – 424 с.
5. Жук Н.П., Третьяков О.А. – Изв. ВУЗов – Радиоэлектроника 1981, т. 24, № 12, 1476 с.
6. Едгорбеков Д.Е., Зокиров Р.З., Мальнев В.М., Чайка Г.Е. Радиофизика, 1988 т. 31 № 2, 373-375 с.

Номер
Розділ
Статті