Обмеження на оперативність обробки інформації та надійність функціональних перетворювачів телекомунікаційної системи

DOI №______

  • Мельник Ю. В. (Melnyk Yu. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Досліджено процес формування обмеження на оперативність обробки інформації та надійність функціональних перетворювачів у телекомунікаційній системі для формалізованої задачі побудови раціональної системи.

Ключові слова: телекомунікаційна система, параметри, обмеження, оперативність, надійність, швидкість обробки інформації, функціональний перетворювач інформації.

Список використаної літератури
1. Стеклов В. К. Проектування телекомунікаційних мереж / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. ‒ Київ: Техніка, 2002. ‒ 792 с.
2. Пархоменко В.В. Метод моделювання процесів обробки інформації для побудови раціональної телекомунікаційної системи / Мельник Ю.В., Пархоменко В.Л., Пархоменко В.В. / /Білорусія. Мінськ. 2018.
3. Пархоменко В.В. Формалізована задача побудови раціональної телекомунікаційної системи / Мельник Ю.В., Пархоменко В.Л., Пархоменко В.В. // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2018. – № 4(52). – С. 15-24.
4. Пархоменко В.В. Вплив методів введення інформаційної надмірності на обмеження за достовірністю і оперативністю обробки інформації у телекомунікаційній системі / Мельник Ю.В., Пархоменко В.Л., Пархоменко В.В.// Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 3(60).
5. Пархоменко В.В. Обмеження на достовірність обробки інформації в телекомунікаційній системі, критерій для порівняння конкурентоздатних варіантів / Мельник Ю.В., Пархоменко В.Л., Пархоменко В.В. // Зв’язок. – 2018. – №4
6. Отрох С.І. Методика оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів / С.І. Отрох, В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, В.О. Ярош // Зв’язок. – 2016. – № 5 (105). – C. 3-7.
7. Отрох С.І. Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів / С.І. Отрох, В.О. Ярош, В.О. Власенко, Ю.М. Зіненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2017. – № 2. – C. 24-30.

Номер
Розділ
Статті