Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів

DOI №______

  • Толубко В. Б. (Tolubko V. B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Беркман Л. Н. (Berkman L. N.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Похабова І. Е. (Pokhabova I. E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кільменінов О. А. (Kilmeninov O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті наведено задачу вибору оптимального багатопозиційного сигналу для побудови ефективного цифрового каналу передачі управляючої інформації. Розглянуто оптимальне укладання областей сигналів в тривимірному просторі для восьми, шістнадцяти та тридцятидвохпозиційного сигналу кубічно амплітудно фазової модуляції, та наведено їх відмінність. Розраховано коефіцієнти завадостійкості та побудовано криві ймовірності помилки при оптимальному прийомі в тривимірному просторі вищенаведених багатопозиційних сигналів.

Ключові слова: багатопозиційний сигнал, управляюча інформація, сигнальні сузір’я, коефіцієнт завадостійкості.

Список використаної літератури
1. Гостев В.И. Системы автоматического управления с цифровыми регуляторами / В.И. Гостев, В.К. Стеклов. - К: Радіоаматор, - 1998. - 704 с.
2. Емельянов Г.А., Шварцман В.О. Передача дискретной информации / Г.А. Емельянов, В.О. Шварцман. - М.: Радио и связь, - 1982. - 240 с.
3. Толубко В.Б. Формування багатопозиційного сигналу технологій 5G на базі фазорізнецевої модуляції високого порядку / В.Б. Толубко, Л.Б. Беркман, С.В. Козелков. - Зв’язок. – 2016. – № 4 . – С. 3 - 7.

Номер
Розділ
Статті