Метод узгодженого розв’язання завдань балансування різнопріоритетного навантаження між чергами мережевих пристроїв

DOI №______

  • Романчук В. І. (Romanchuk V.I.) Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
  • Бешлей М. І. (Beshley M.I.) Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
  • Панченко О. М. (Panchenko O.M.) Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
  • Поліщук А. В. (Polischuk A.V.) Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Анотація

В роботі запропоновано метод узгодженого розв’язання завдань балансування навантаження між чергами у відповідних мережних інтерфейсах телекомунікаційних вузлів і встановлення пріоритетності його оброблення за принципами диференціації сервісів. Даний метод враховує тривалість перебування пакетів для проведення обміну пакетами між чергами із різним пріоритетом, що дало змогу першочергово передавати пакети, які спізнюються, наслідком чого стає адаптація процесу обслуговування навантаження до зміни стану мережного вузла для забезпечення якості сервісу. Розроблено імітаційну модель системи оброблення інформаційних потоків за удосконаленим алгоритмом управління черг у програмно-керованих маршрутизаторах. Встановлено, що даний метод дає змогу підвищити якість обслуговування послуг у мережних вузлах.

Ключові слова: мультисервісна мережа, якість обслуговування, розподіл ресурсів, буфер, маршрутизатор, черга, балансування навантаження.

Список використаної літератури
1. C. Liu, J. Zhu and H. Liu, "Queue management algorithm for multiterminal and multi-service models of priority," 2017 14th IEEE Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC), Las Vegas, NV, 2017, pp. 1-5.
2. Beshley M.M. Increasing the efficiency of real-time content delivery by improving the technology of priority assignment and processing of IP traffic / M. Beshley, M. Seliuchenko, O. Lavriv, V. Chervenets, H. Kholiavka, M. Klymash // Smart Computing Review, - 2015.- Vol.5,- No.2. – P.76-88
3. Бешлей М.І. Оцінка адекватності функціонування програмного маршрутизатора у процесі обслуговування мультимедійного трафіку // М.І. Бешлей, О.М. Селюченко, О.А. Лаврів, А.Р. Масюк, Г.В. Холявка// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» №818. Радіоелектроніка та телекомунікації.
4. Бешлей М.І. Розвиток методів передавання даних реального часу шляхом вдосконалення процесів пріоритезації потоків у маршрутизаторах / М.І. Бешлей, В.В. Червенець, І.В. Демидов, В.І. Романчук, О.М. Панченко// Системи озброєння і військова техніка: наук. журнал - Х: Харк. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. - 2016. –№5(142) - С. 114-123. (Index Copernicus, Google scholar).
5. M. Klymash, M. Beshley and B. Stryhaluk, "System for increasing quality of service of multimedia data in convergent networks," 2014 First International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology, Kharkov, 2014, pp. 63-66.
6. M. Beshley, V. Romanchuk, M. Seliuchenko and A. Masiuk, "Investigation the modified priority queuing method based on virtualized network test bed," The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv, 2015, pp. 1-4.
7. V. Romanchuk, M. Beshley, A. Polishuk and M. Seliuchenko, "Method for processing multiservice traffic in network node based on adaptive management of buffer resource," 2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, 2018, pp. 1118-1122.
8. Beshley M. SOA quality management subsystem on the basis of load balancing method using fuzzy sets / M. Beshley, M. Klymash, B.Strykhalyuk, O. Shpur, B. Bugil, I. Kagalo // International Journal of Computer Science and Software Engineering (IJCSSE). – 2015 - Volume 4 - Issue 1 – P.10-21.
9. R. B. Bahaweres, A. Fauzi and M. Alaydrus, "Comparative analysis of LLQ traffic scheduler to FIFO and CBWFQ on IP phone-based applications (VoIP) using Opnet (Riverbed)," 2015 1st International Conference on Wireless and Telematics (ICWT), Manado, 2015, pp. 1- 5.

Опубліковано
2018-09-23
Номер
Розділ
Статті