Задача виявлення сигналів в умовах апріорної невизначеності та методи її рішення

DOI №______

  • Ткаченко О. М. (Tkachenko O.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто сутність та особливості оптимальних, адаптивних та непараметричних методів статистичної обробки. Дослідження показали, що апріорна інформація, яка використовується під час синтезу непараметричних виявлень - має швидше якісний, ніж кількісний характер. Відмінність непараметричних методів від оптимальних та адаптивних полягає в тому, що в непараметричних методах головний акцент ставиться не на оптимізації характеристик системи, а на забезпеченні їх нечутливості до умов функціонування.

Ключові слова: оптимальний, адаптивний, непараметричний, ранг, розподіл, сигнал, якість, показник, масив, вибірка.

Список використаної літератури
1. Толубко В.Б. Методи оптимізації / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман. – Київ: ДУТ, 2016. – 442 с.
2. Соломенчук В. Д. Оптические транспортные сети / В. Д. Соломенчук, В. А. Мищенко, К. Н. Гура. – Киев: Центр последипломного образования ПАО «Укртелеком», 2014. – 294 с.
3. Стеклов В.К. Оптимізація та моделювання пристроїв та систем зв’язку / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Є.В. Кільчицький. – Київ: Техніка, 2004. – 576 с.
4. Стеклов В. К. Телекоммуникационные сети / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – Київ: Техніка, 2000. – 392 с.
5. Лихтциндер Б.Я. Интеллектуальные сети связи. / Б. Я. Лихтциндер, М. А. Кузякин, А. В. Росляков, С. М. Фомичев. – Москва: Эко-Трендз, 2000. – 205 с.
6. Бертсекас Д. Сети передачи данных / Д. Бертсекас, Р. Галлагер. – Москва: Мир, 1989. – 544 с.

Номер
Розділ
Статті