Дослідження системи оцінки якості надання телекомунікаційних послуг на базі ядра SDN

DOI №______

  • Лісковський І. О. (Liskovsky I.O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Подрушняк В. В. (Podrushnyak V.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Суть побудови системи оцінки якості сервісу полягає в наступному:
Необхідно, використовуючи статистичні методи забезпечення якості, запропоновані в рекомендаціях, побудувати систему, що дозволяє як здійснювати оцінку якості надання послуг, так і дозволяти підтримувати гарантовану якість послуг в безперервному режимі функціонування системи.
Проблемою в реалізації такої системи є неможливість вказати на оператора / провайдера, який спотворює сервіс при контролі за сервісом, який здійснюється між двома кінцевими точками. З іншого боку, дуже складно реалізувати третю сторону, яка б змогла оцінити якість поточної сесії, яка проходить через середовище, що складається з багатьох провайдерів.
Дані обмеження унеможливлювали побудову комплексної системи контролю за якістю сервісів на існуючому обладнанні. Але все змінилося з приходом концепції SDN в телекомунікаційній мережі.

Ключові слова: провайдер, QoS, мультисервісна мережа, SDN, RTP, джитер.

Список використаної літератури
1. Internet protocol data communication service IP packet transfer and availability performance parameters // ITU:T Recommendation Y. 1540. - 2016.
2. Царев Д.С. Алгоритм управления сетевым трафиком, учитывающий требования по качеству предоставляемых услуг / Д.С. Царев // Информационные технологии моделирования и управления. - 2009. - 4(56). - С. 571-575.
3. Боровков А.А. Математическая статистика / А.А. Боровков. - М.: Наука. Физматлит, 1984. - 144 с.

Номер
Розділ
Статті