Нейромережеве управління нестаціонарним об’єктом на основі методу адаптації по виявленню розладнання

DOI №______

  • Толубко В. Б. (Tolubko V.B.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мельник Ю. В. (Melnik Yu.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Макаренко А. О. (Makarenko A.O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розглянуто методи автоматичного управління адаптовані до нестаціонарної поведінки об’єкту. Запропоновано використовувати метод адаптації по виявленню розладнання. Відмінністю методу є наявність блоку виявлення змін властивостей об’єкту управління. Запропонований алгоритм що дозволяє динамічно формувати навчальну множину для надійності нейромережевої апроксимації невідомої функції, що передбачає поведінку об’єкту управління.

Ключові слова: автоматичне управління, нейромережевий регулятор, адаптація, розладнання, помилки ідентифікації.

Список використаної літератури
1. Werbos P. J. Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. PhD Thesis, Harvard University, Cambridge, MA. – 1974.
2. Narendra K.S., Parthasarathy K. Identification and control of dynamical system using neural networks // IEEE Trans. Neural Networks. – 1990. – Vol.1. – ʋ1. – P. 4-27.
3. Круглов В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В.В.Круглов, М.И.Дли, Р.Ю. Голунов. М., 2001.
4. Орловський І.А. Використання нейроконтролерів в електромеханічних системах / Орловський І.А., Горбань Є.І. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2014. – № 1. – С. 177-188.
5. Головко В. А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. Нейрокомпьютеры и их применение. М.: ИПРЖР, 2001.
6. Комашинский В. И., Смирнов Д. А. Нейронные сети и их применение в системах управления и связи. М.: Горячая линия–Телеком, 2003.
7. Кузнецов Б.И. Синтез нейросетевого регулятора NARMA-L2 CONTROLLER для системы наведения и стабилизации. / Кузнецов Б.И., Василец Т.Е., Варфоломеев А.А. // Електротехніка і Електромеханіка. – 2011. – № 4. – С.41-46.
8. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Карпенко Н.Ф. Многокритериальная оптимизация системы управления телекоммуникационными сетями // Зв’язок. – 1999. – № 6. – С. 13 – 16. 9. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж Підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації». — К.: Техніка, 2002. — 792 с.

Опубліковано
2018-09-23
Номер
Розділ
Статті